SILNIČNÍ VOZIDLA


Vyhovuje 189 produktů
Aktuální strana 10 z 10

Předchozí strana

ČSN EN ISO 8098
Kat. čís.: 98331
Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol
Cycles - Safety requirements for bicycles for young children
Třídící znak: 309043Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11243
Kat. čís.: 511475
Jízdní kola - Nosiče zavazadel na jízdní kola - Požadavky a zkušební metody
Cycles - Luggage carriers for bicycles - Requirements and test methods
Třídící znak: 309047Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16054
Kat. čís.: 94249
Jízdní kola BMX - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
BMX bicycles - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 309049Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15496
Kat. čís.: 97216
Jízdní kola - Požadavky a zkušební metody pro zámky jízdních kol
Cycles - Requirements and test methods for cycle locks
Třídící znak: 309060Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15918+A2
Kat. čís.: 504612
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 309070Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15194
Kat. čís.: 507255
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC
Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles
Třídící znak: 309080Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511598)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
ČSN EN 17404
Kat. čís.: 515508
Jízdní kola - Elektricky poháněná kola - Horská kola EPAC
Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Mountain bikes
Třídící znak: 309080Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17406+A1
Kat. čís.: 513706
Klasifikace pro použití jízdních kol
Classification for bicycles usage
Třídící znak: 309081Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 6695
Kat. čís.: 23307
Jízdní kola. Montážní podskupiny. Spojení kliky a hřídele středového složení se čtyřhranem
Cycles - Pedal axle and crank assembly with square and fitting - Assembly dimensions
Třídící znak: 309435Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  10