SILNIČNÍ VOZIDLA


Vyhovuje 189 produktů
Aktuální strana 5 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15118-1
Kat. čís.: 508084
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití
Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition
Třídící znak: 300559Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15118-4
Kat. čís.: 507387
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 4: Zkouška shody síťového a aplikačního protokolu
Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 4: Network and application protocol conformance test
Třídící znak: 300559Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 5800 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15118-5
Kat. čís.: 507388
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 5: Zkouška shody fyzické vrstvy a datové vrstvy
Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 5: Physical layer and data link layer conformance test
Třídící znak: 300559Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 1920 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 30 0560
Kat. čís.: 2464
Pérování vozidel. Měření dynamických součinitelů při jízdě vozidla přes překážky
Suspension of vehicles. Measuring of dynamic coefficients during driving of vehicles across obstacles
Třídící znak: 300560Datum vydání:     Cena: 205 Kč
  
ČSN 30 0566
Kat. čís.: 2465
Silniční vozidla. Zkoušky chlazení motoru ve vozidle
Road vehicles. Testing of cooling equipment in vehicle
Třídící znak: 300566Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 3795
Kat. čís.: 15250
Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla
Road vehicles and tractors and machinery for agriculture and foresty. Determination of burning behaviour of interior materials
Třídící znak: 300577Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 15005
Kat. čís.: 503545
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Zásady řízení dialogu a postupy hodnocení shody
Road vehicles - Ergonomic aspects of transportation and control systems - Dialogue management principles and compliance procedures
Třídící znak: 300611Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 15006
Kat. čís.: 90312
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications for in-vehicle auditory presentation
Třídící znak: 300612Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 15008
Kat. čís.: 503544
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications and test procedures for in-vehicle visual presentation
Třídící znak: 300614Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 17287
Kat. čís.: 68148
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Postup pro hodnocení vhodnosti pro jejich použití při jízdě
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Procedure for assessing suitability for use while driving
Třídící znak: 300615Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 16673
Kat. čís.: 82119
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle
Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Occlusion method to assess visual demand due to the use of in-vehicle systems
Třídící znak: 300618Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15075
Kat. čís.: 81783
Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv
Transport information and control systems - In-vehicle navigation systems - Communications message set requirements
Třídící znak: 300630Datum vydání: 01.09.2008    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15622
Kat. čís.: 507266
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy
Intelligent transport systems - Adaptive cruise control systems - Performance requirements and test procedures
Třídící znak: 300631Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P ISO/TS 15624
Kat. čís.: 81781
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky
Transport information and control systems - Traffic Impediment Warning Systems (TIWS) - System requirements
Třídící znak: 300633Datum vydání: 01.09.2008    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17361
Kat. čís.: 504206
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy
Intelligent transport systems - Lane departure warning systems - Performance requirements and test procedures
Třídící znak: 300634Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17386
Kat. čís.: 87528
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy
Transport information and control systems - Manoeuvring Aids for Low Speed Operation (MALSO) - Performance requirements and test procedures
Třídící znak: 300635Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 17931
Kat. čís.: 94987
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapové databáze pro lokální dynamickou mapu pro aplikace kooperativních ITS systémů
Intelligent transport systems - Extension of map database specifications for Local Dynamic Map for applications of Cooperative ITS
Třídící znak: 300637Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 22178
Kat. čís.: 94477
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy
Intelligent transport systems - Low speed following (LSF) systems - Performance requirements and test procedures
Třídící znak: 300637Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 22840
Kat. čís.: 87179
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech
Intelligent transport systems - Devices to aid reverse manoeuvres - Extended-range backing aid systems (ERBA)
Třídící znak: 300640Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 22078
Kat. čís.: 510899
Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro detekci cyklistů a zmírnění následků střetu (BDCMS) - Funkční požadavky a zkušební postupy
Intelligent transport systems - Bicyclist detection and collision mitigation systems (BDCMS) - Performance requirements and test procedures
Třídící znak: 300641Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10  Další strana >>