SILNIČNÍ VOZIDLA


Vyhovuje 189 produktů
Aktuální strana 8 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 8856
Kat. čís.: 507229
Silniční vozidla - Elektrické vlastnosti startérů - Zkušební metody a obecné požadavky
Road vehicles - Electrical performance of starter motors - Test methods and general requirements
Třídící znak: 304209Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 30 4304
Kat. čís.: 23276
Optické vložky automobilových světlometů. Základní a připojovací rozměry
The optical units of head lamps. Basic and assembling dimensions
Třídící znak: 304304Datum vydání: 01.10.1983    Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 8092-1
Kat. čís.: 54586
Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 1: Nože pro jednopólové spoje - Rozměry a specifické požadavky
Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 1: Tabs for single-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-1:1996)
Třídící znak: 304440Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8092-3
Kat. čís.: 57597
Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 3: Nože pro vícepólové spoje - Rozměry a specifické požadavky
Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 3: Tabs for multi-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-3:1996)
Třídící znak: 304440Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8092-4
Kat. čís.: 57596
Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 4: Kolíky pro jedno- a vícepólové spoje - Rozměry a specifické požadavky
Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 4: Pins for single- and multi-pole connections - Dimensions and specific requirements (ISO 8092-4:1997)
Třídící znak: 304440Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8092-2
Kat. čís.: 75350
Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 2: Definice, zkušební metody a všeobecné požadavky na provedení
Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements
Třídící znak: 304440Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4165
Kat. čís.: 68128
Silniční vozidla - Elektrická spojení - Dvoupólové spojení
Road vehicles - Electrical connections - Double-pole connection
Třídící znak: 304442Datum vydání: 01.12.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18542-2
Kat. čís.: 95730
Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 2: Normalizovaný postup implementace požadavků, Registrační orgán
Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority
Třídící znak: 304445Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18542-1
Kat. čís.: 93036
Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (ISO 18542-1:2012)
Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 1: General information and use case definition
Třídící znak: 304445Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 30 4540-1
Kat. čís.: 23280
Silniční vozidla. Vývody vysokého napětí zapalovacích cívek a rozdělovačů zapalování
Road vehicles. High-tension connections for ignition coils and distributors
Třídící znak: 304540Datum vydání: 01.09.1991    Cena: 115 Kč
  
ČSN 30 5100
Kat. čís.: 23283
Kontrolní a měřicí přístroje automobilů. Všeobecné technické požadavky. Metody zkoušení
Control and measuring devices for automotive vehicles. General technical requirements. Test methods
Třídící znak: 305100Datum vydání:     Cena: 205 Kč
  
ČSN 30 5102
Kat. čís.: 23284
Palivoměry elektrické automobilové. Technické požadavky. Metody zkoušení
Electrical fuel level car - indicators. Technical requirements. Test methods
Třídící znak: 305102Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 50148
Kat. čís.: 21860
Elektronické taxametry
Electronic taximeters
Třídící znak: 305110Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 50436-6
Kat. čís.: 97755
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 6: Zabezpečení dat
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 6: Data security
Třídící znak: 305120Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50436-4
Kat. čís.: 509470
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 4: Connection and digital interface between the alcohol interlock and the vehicle
Třídící znak: 305120Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50436-3
Kat. čís.: 503173
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 3: Guidance for authorities, decision makers, purchasers and users
Třídící znak: 305120Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50436-7
Kat. čís.: 503174
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 7: Installation document
Třídící znak: 305120Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50436-1 ed. 2
Kat. čís.: 96041
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 1: Instruments for drink-driving-offender programs
Třídící znak: 305120Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50436-2 ed. 2
Kat. čís.: 96043
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 2: Instruments having a mouthpiece and measuring breath alcohol for general preventive use
Třídící znak: 305120Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98880)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2015  
  
ČSN EN 50980-1
Kat. čís.: 510601
Zařízení pro dálkové monitorování alkoholu - Zkušební metody a požadavky na výkon - Část 1: Nástroje pro hodnocení programů
Remote alcohol monitoring devices - Test methods and performance requirements - Part 1: Instruments for assessment programmes
Třídící znak: 305120Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10  Další strana >>