SILNIČNÍ VOZIDLA


Vyhovuje 189 produktů
Aktuální strana 4 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17003
Kat. čís.: 514257
Silniční vozidla - Válcové zkoušečky brzd pro vozidla nad 3,5 tuny GVW - Bezpečnostní požadavky
Road vehicles - Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW - Safety requirements
Třídící znak: 300501Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13444-1
Kat. čís.: 62936
Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření emisí hybridních vozidel - Část 1: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem
Electrically propelled road vehicles - Measurement of emissions of hybrid vehicles - Part 1: Thermal electric hybrid vehicles
Třídící znak: 300504Datum vydání: 01.02.2002    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 30 0506
Kat. čís.: 2457
Dlouhodobá zkouška motorů silničních vozidel
Long-term engine test of road vehicles
Třídící znak: 300506Datum vydání:     Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12883)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1977  
  
ČSN 30 0507
Kat. čís.: 2458
Dlouhodobá zkouška vozidel pro silniční motorovou dopravu
Motor vehicle road durability test
Třídící znak: 300507Datum vydání:     Cena: 205 Kč
  
ČSN 30 0515
Kat. čís.: 23204
Spotřeba paliva. Nákladní automobily a autobusy
Fuel consumption. Lorries and buses
Třídící znak: 300515Datum vydání: 01.11.1987  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 30 0521
Kat. čís.: 2460
Statická kontrola silničních vozidel. Kontrola základních rozměrů
Static inspection of road vehicles. Basic dimension control
Třídící znak: 300521Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 30 0522
Kat. čís.: 2461
Statická kontrola silničních vozidel. Kontrolní zkouška hmotnosti silničních vozidel
Static inspection of road vehicles. Weight control test of road vehicles
Třídící znak: 300522Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 12736
Kat. čís.: 64872
Elektricky poháněná silniční vozidla - Vnitřní hluk vozidla při nabíjení vestavěným nabíječem - Stanovení hladiny akustického výkonu
Electrically propelled road vehicles - Airborne acoustical noise of vehicle during charging with on-board chargers - Determination of sound power level
Třídící znak: 300532Datum vydání: 01.10.2002    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 3469
Kat. čís.: 15961
Osobní automobily. Ostřikovací systémy čelního skla. Zkušební metody
Passenger cars. Windscreen washing systems. Test methods
Třídící znak: 300543Datum vydání: 01.03.1994    Cena: 171 Kč
  
ČSN 30 0552
Kat. čís.: 2462
Zjišťování stopových a obrysových průměrů zatáčení a průjezdnosti kruhovým obloukem silničních vozidel pro motorovou dopravu
Determination of track and gauge diameter of curve taking and clearance gauge through a circular turn by road motor vehicles
Třídící znak: 300552Datum vydání:     Cena: 171 Kč
  
ČSN 30 0554
Kat. čís.: 2463
Silniční motorová vozidla. Dojezdová zkouška silničních motorových vozidel
Road motor vehicles. Driving test of road vehicles
Třídící znak: 300554Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 30 0556
Kat. čís.: 23206
Silniční vozidla. Rychlostní vlastnosti. Metody zkoušek
Road tests of motor vehicles. Accelerated testing
Třídící znak: 300556Datum vydání: 01.04.1992    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 18541-5
Kat. čís.: 506350
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 5: Zvláštní opatření pro nákladní automobily
Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 5: Heavy duty specific provision
Třídící znak: 300558Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18541-6
Kat. čís.: 504932
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 6: Případy použití a požadavky na RMI pro vozidla kategorie L
Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 6: L-Category vehicle specific RMI use cases and requirements
Třídící znak: 300558Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18541-4
Kat. čís.: 513273
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody
Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 4: Conformance test
Třídící znak: 300558Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18541-3
Kat. čís.: 513274
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní
Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 3: Functional user interface requirements
Třídící znak: 300558Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18541-2
Kat. čís.: 513275
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 2: Technické požadavky
Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 2: Technical requirements
Třídící znak: 300558Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18541-1
Kat. čís.: 513276
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 1: Obecné informace a definice případu použití
Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 1: General information and use case definition
Třídící znak: 300558Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15118-8
Kat. čís.: 511745
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci
Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication
Třídící znak: 300559Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15118-3
Kat. čís.: 500404
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 3: Požadavky na fyzickou a datovou vrstvu
Road vehicles - Vehicle to grid Communication interface - Part 3: Physical and data link layer requirements
Třídící znak: 300559Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>