HORNICTVÍ


Vyhovuje 324 produktů
Aktuální strana 2 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 567
Kat. čís.: 42098
Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě
Coke - Determination of bulk density in a small container
Třídící znak: 441320Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 44 1321
Kat. čís.: 28176
Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí
Solid fuels. The determination of apparent density of coals
Třídící znak: 441321Datum vydání:   Náhled normy Cena: 70 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 60993)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.01.2001  
  
ČSN ISO 1013
Kat. čís.: 516927
Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velkém kontejneru
Coke - Determination of bulk density in a large container
Třídící znak: 441323Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1324
Kat. čís.: 82410
Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely
Solid mineral fuels - Determination of bulk density for special purposes
Třídící znak: 441324Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 5072
Kat. čís.: 96515
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty
Brown coals and lignites - Determination of true relative density and apparent relative density
Třídící znak: 441325Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 23499
Kat. čís.: 97992
Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí
Coal - Determination of bulk density for the use in charging of coke ovens
Třídící znak: 441326Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1327
Kat. čís.: 28179
Černouhelný koks. Stanovení mechanické pevnosti zkouškou MICUM
Bituminous coke. Determination of mechanical strength according micum test
Třídící znak: 441327Datum vydání: 01.08.1989  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 556
Kat. čís.: 514730
Koks (rozměr nad 20 mm) -- Stanovení mechanické pevnosti
Coke (greater than 20 mm in size) - Determination of mechanical strength
Třídící znak: 441329Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 602
Kat. čís.: 507239
Uhlí - Stanovení obsahu popelovin
Coal - Determination of mineral matter
Třídící znak: 441330Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1332
Kat. čís.: 4053
Stanovení melitelnosti tuhých paliv metodou VÚK
Determination of grindability of solid fuels by VUK method
Třídící znak: 441332Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 44 1333
Kat. čís.: 28180
Úprava uhlí. Zkoušení úpravnických strojů a zařízení
Coal preparation. Testing of coal preparation machines and equipment
Třídící znak: 441333Datum vydání:   Náhled normy Cena: 358 Kč
  
ČSN ISO 5074
Kat. čís.: 500730
Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove
Hard coal - Determination of Hardgrove grindability index
Třídící znak: 441338Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1953
Kat. čís.: 500729
Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním
Hard coal - Size analysis by sieving
Třídící znak: 441339Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1340
Kat. čís.: 69666
Hnědá uhlí a lignity - Třídící zkouška proséváním
Brown coals - Size analysis by sieving
Třídící znak: 441340Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN 44 1341
Kat. čís.: 94098
Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí
Solid mineral fuels - Float-and-sink analysis
Třídící znak: 441341Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN 44 1342
Kat. čís.: 28672
Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm
Determination of the size analysis of coke. Testing of solid fuels
Třídící znak: 441342Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 10329
Kat. čís.: 513613
Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem
Coal - Determination of plastic properties - Constant-torque Gieseler plastometer method
Třídící znak: 441343Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7404-1
Kat. čís.: 501200
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník
Methods for the petrographic analysis of coals - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 441345Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7404-2
Kat. čís.: 85834
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí
Methods for the petrographic analysis of coals - Part 2: Method of preparing coal samples
Třídící znak: 441345Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7404-3
Kat. čís.: 85835
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin
Methods for the petrographic analysis of coals - Part 3: Method of determining maceral group composition
Třídící znak: 441345Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>