HORNICTVÍ


Vyhovuje 321 produktů
Aktuální strana 6 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 44 1515
Kat. čís.: 28232
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of phosphorus content
Třídící znak: 441515Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1516
Kat. čís.: 28233
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of arsenic content
Třídící znak: 441516Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1517
Kat. čís.: 28234
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of antimony content
Třídící znak: 441517Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1518
Kat. čís.: 28235
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení olova
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of lead content
Třídící znak: 441518Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1519
Kat. čís.: 28236
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení vanadu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of vanadium content
Třídící znak: 441519Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1520
Kat. čís.: 28237
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení síry
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of sulphur content
Třídící znak: 441520Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1521
Kat. čís.: 28238
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fluoru
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of fluorine content
Třídící znak: 441521Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1522
Kat. čís.: 28239
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení stříbra
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of silver content
Třídící znak: 441522Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1523
Kat. čís.: 28240
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení niobu, tantalu a skandia
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of niobium, tantalum and scandium content
Třídící znak: 441523Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 4701
Kat. čís.: 514655
Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou
Iron ores and direct reduced iron - Determination of size distribution by sieving
Třídící znak: 441560Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15967
Kat. čís.: 96876
Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI)
Direct reduced iron - Determination of the tumble and abrasion indices of hot briquetted iron (HBI)
Třídící znak: 441561Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3087
Kat. čís.: 96877
Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce
Iron ores - Determination of the moisture content of a lot
Třídící znak: 441570Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7335
Kat. čís.: 28845
Železné rudy. Stanovení chemicky vázané vody. Titrační metoda podle Karl Fischera
Iron ores. Determination of combined water content. Karl Fisher titrimetric method
Třídící znak: 441570Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 6830
Kat. čís.: 28673
Železné rudy. Stanovení hliníku. Chelatometrická metoda
Iron ores. Determination of aluminium content. EDTA titrimetric method
Třídící znak: 441570Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 4689
Kat. čís.: 28633
Železné rudy. Stanovení síry vážkovou metodou jako síran barnatý
Iron ores. Determination of sulfur content. Barium sulfate gravimetric method
Třídící znak: 441570Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4690
Kat. čís.: 28634
Železné rudy. Stanovení síry spalovací metodou
Iron ores. Determination of sulfur content. Combustion method
Třídící znak: 441570Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 5889
Kat. čís.: 28846
Manganové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku metodou atomové absorpční spektrometrie
Manganese ores and concentrates. Determination of aluminium, copper, lead, and zinc contents. Flame atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 9681
Kat. čís.: 28867
Manganové rudy a koncentáty. Stanovení železa metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Manganese ores and concentrates. Determination of iron content. Flame atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 7969
Kat. čís.: 28568
Manganové rudy a koncentráty. Stanovení sodíku a draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie
Manganese ores and concentrates. Determination of sodium and potassium contents. Flame atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 4296-1
Kat. čís.: 28538
Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku
Manganese ores - Sampling - Part 1: Increment sampling
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>