HORNICTVÍ


Vyhovuje 324 produktů
Aktuální strana 7 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 6230
Kat. čís.: 15219
Manganové rudy. Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem
Manganese ores. Determination of size distribution by sieving
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN ISO 7723
Kat. čís.: 28244
Manganové rudy a koncentráty. Stanovení titanu. Spektrofotometrická metoda s 4,4'-diantipyrilmethanem
Manganese ores and concentrates. Determination of titanium content - 4,4'-Diantipyrylmethane spectrometric method
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 7969
Kat. čís.: 28568
Manganové rudy a koncentráty. Stanovení sodíku a draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie
Manganese ores and concentrates. Determination of sodium and potassium contents. Flame atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 5889
Kat. čís.: 28846
Manganové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku, mědi, olova a zinku metodou atomové absorpční spektrometrie
Manganese ores and concentrates. Determination of aluminium, copper, lead, and zinc contents. Flame atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 317
Kat. čís.: 28241
Manganové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu. Spektrofotometrická metoda
Manganese ores and concentrates. Determination of arsenic content - Spectrometric method
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 4296-1
Kat. čís.: 28538
Manganové rudy. Vzorkování. Část 1: Odběr dílčího vzorku
Manganese ores - Sampling - Part 1: Increment sampling
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN ISO 4296-2
Kat. čís.: 28539
Manganové rudy. Vzorkování. Část 2: Příprava vzorků
Manganese ores - Sampling - Part 2: Preparation of samples
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN ISO 4297
Kat. čís.: 28242
Manganové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení
Manganese ores and concentrates. Methods of chemical analysis - General instructions
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 70 Kč
  
ČSN ISO 4298
Kat. čís.: 28243
Manganové rudy a koncentráty. Stanovení manganu. Potenciometrická metoda
Manganese ores and concentrates. Determination of manganese content - Potentiometric method
Třídící znak: 441575Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 5975
Kat. čís.: 28245
Chromové rudy. Stanovení vápníku a hořčíku. Chelatometrická metoda
Chromium ores - Determination of calcium and magnesium contents - EDTA titrimetric method
Třídící znak: 441580Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 5997
Kat. čís.: 28569
Chromové rudy a koncentráty. Stanovení křemíku spektrofotometrickou a vážkovou metodou
Chromium ores and concentrates. Determination of silicon content. Molecular absorption spectrometric method and gravimetric method
Třídící znak: 441580Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 6130
Kat. čís.: 28246
Chromové rudy. Stanovení celkového obsahu železa. Titrační metoda po redukci
Chromium ores - Determination of total iron content - Titrimetric method after reduction
Třídící znak: 441580Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 6153
Kat. čís.: 28799
Chromové rudy. Odběr dílčích vzorků
Chromium ores. Increment sampling
Třídící znak: 441580Datum vydání: 01.09.1993  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN ISO 6154
Kat. čís.: 28847
Chromové rudy. Příprava vzorků
Chromium ores. Preparation of samples
Třídící znak: 441580Datum vydání: 01.09.1993  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN ISO 6629
Kat. čís.: 28247
Chromové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení
Chromium ores and concentrates - Methods of chemical analysis - General instructions
Třídící znak: 441580Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 70 Kč
  
ČSN ISO 8889
Kat. čís.: 28677
Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku chelatometrickou metodou
Chromium ores and concentrates. Determination of aluminium content. Complexometric method
Třídící znak: 441580Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 44 1581
Kat. čís.: 28248
Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti
Chrome ores and concentrates. Determination of hygroscopic moisture content
Třídící znak: 441581Datum vydání: 01.06.1991  Náhled normy Cena: 70 Kč
  
ČSN 44 1582
Kat. čís.: 28249
Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu chromitého
Chrome ores and concentrates. Determination of chromic oxide content
Třídící znak: 441582Datum vydání: 01.06.1991  Náhled normy Cena: 70 Kč
  
ČSN 44 1587
Kat. čís.: 28250
Chromové rudy a koncentráty. Stanovení titanu
Chrome ores and concentrates. Determination of titanium content
Třídící znak: 441587Datum vydání: 01.06.1991  Náhled normy Cena: 70 Kč
  
ČSN 44 1588
Kat. čís.: 28251
Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
Chrome ores and concentrates. Determination of calcium oxide and magnesium oxide content
Třídící znak: 441588Datum vydání: 01.06.1991  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 39109)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1992  
  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>