HORNICTVÍ


Vyhovuje 323 produktů
Aktuální strana 16 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 44 4410-2
Kat. čís.: 28715
Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 2: Zkoušení kompletů důlní ocelové výztuže
Testing of steel support for use in mines. Part 2: Testing of the set of steel mining supports
Třídící znak: 444410Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 44 4410-3
Kat. čís.: 28716
Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 3: Zkoušení spojovacích částí
Testing of steel support for use in mines. Part 3: Testing of connecting parts
Třídící znak: 444410Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 44 4410-4
Kat. čís.: 28717
Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů
Testing of steel support for use in mines. Part 4: Testing of joints
Třídící znak: 444410Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN EN 1804-1
Kat. čís.: 512251
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a obecné požadavky
Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 1: Support units and general requirements
Třídící znak: 444421Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1804-2
Kat. čís.: 512249
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce
Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 2: Power set legs and rams
Třídící znak: 444421Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1804-3
Kat. čís.: 512245
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické a elektrohydraulické ovládací systémy
Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 3: Hydraulic and electro hydraulic control systems
Třídící znak: 444421Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 44 4430
Kat. čís.: 28466
Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Technické požadavky
Individual face support. Hydraulic props. Technical requirements
Třídící znak: 444430Datum vydání: 01.02.1989  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 44 4440
Kat. čís.: 28467
Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Zkoušení
Individual face support. Hydraulic props. Testing
Třídící znak: 444440Datum vydání: 01.02.1989  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 44 4450
Kat. čís.: 79041
Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška
Hydraulic powered supports designed to strata endangered with earthquake-Type test
Třídící znak: 444450Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
ČSN EN 1889-2+A1
Kat. čís.: 84869
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy
Machines for underground mines - Mobile machines working underground - Safety - Part 2: Rail locomotives
Třídící znak: 445003Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19296
Kat. čís.: 507157
Dobývání - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost stroje
Mining - Mobile machines working underground - Machine safety
Třídící znak: 445003Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 44 5004
Kat. čís.: 28470
Úzkorozchodné tratě v dolech pro lokomotivní dopravu. Základní ustanovení
Underground narrow-gauge railway track in mines. Basic provisions
Třídící znak: 445004Datum vydání: 01.06.1991  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
ČSN 44 5403
Kat. čís.: 28471
Důlní doprava. Narážecí zařízení. Technické požadavky
Třídící znak: 445403Datum vydání: 01.02.1988  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 12321+A1
Kat. čís.: 84868
Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky
Underground mining machinery - Specification for the safety requirements of armoured face conveyors
Třídící znak: 445721Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 5780
Kat. čís.: 28475
Úzkorozchodné tratě. Kolejové pole pro doly a polní dráhy
Track panel for narrow gauge railway track
Třídící znak: 445780Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN 44 6405
Kat. čís.: 28480
Odběr a rozbor vzorků inertního prachu a směsí uhelného a inertního prachu
Sampling and analysis of inert dust samples and coal and inert dust mixtures
Třídící znak: 446405Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 39298)Cena: Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.08.1992  
  
ČSN 44 6410
Kat. čís.: 28481
Plná vodná hrádza. Všeobecné zásady
Třídící znak: 446410Datum vydání: 01.12.1987  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35980)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1989  
  
ČSN 44 6411
Kat. čís.: 28482
Uzatváracia vodná hrádza. Všeobecné zásady
Třídící znak: 446411Datum vydání: 01.07.1986  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35981)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1989  
  
ČSN EN 14591-1
Kat. čís.: 72781
Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů
Explosion prevention and protection in undeground minies - Protective systems - Part 1: 2-bar exolosion proof ventilation structure
Třídící znak: 446440Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 75630)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2006  
  
ČSN EN 14591-2
Kat. čís.: 79574
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry
Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 2: Passive water trough barriers
Třídící znak: 446440Datum vydání: 01.10.2007  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82658)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2009  
  
První strana Předchozí strana  16 17  Další strana >>