HORNICTVÍ


Vyhovuje 324 produktů
Aktuální strana 17 z 17

Předchozí strana

ČSN EN 14591-2
Kat. čís.: 79574
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry
Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 2: Passive water trough barriers
Třídící znak: 446440Datum vydání: 01.10.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82658)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2009  
  
ČSN EN 14591-1
Kat. čís.: 72781
Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů
Explosion prevention and protection in undeground minies - Protective systems - Part 1: 2-bar exolosion proof ventilation structure
Třídící znak: 446440Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 75630)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2006  
  
ČSN 44 6571
Kat. čís.: 28485
Protiprašná zařízení důlních razicích strojů. Technické požadavky
Anti dust equipment for mine drilling machines. Technical requirements
Třídící znak: 446571Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 7300
Kat. čís.: 28487
Úpravnické zařízení. Názvosloví
Mineral processing equipment. Terminology
Třídící znak: 447300Datum vydání:   Náhled normy Cena: 391 Kč
  
První strana Předchozí strana  17