HORNICTVÍ


Vyhovuje 324 produktů
Aktuální strana 15 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 44 1805
Kat. čís.: 28414
Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovení fosforu
Iron ores. Concentrates. Agglomerates and pellets. Determination of phosphorus content. Photometric and volumetric methods
Třídící znak: 441805Datum vydání: 01.11.1991  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 44 1822
Kat. čís.: 28422
Železné a manganové rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metody stanovení hustoty, objemové a sypné hmotnosti
Iron ores and manganese ores, agglomerates and pellets. Methods for determination of specific, apparent and bulk density
Třídící znak: 441822Datum vydání: 01.09.1989  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 44 1827
Kat. čís.: 28424
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážkové metody stanovení oxidu křemičitého
Manganese ores, concentrates and agglomerates. Determination of silicon dioxide. The gravimetric method
Třídící znak: 441827Datum vydání: 01.02.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1852
Kat. čís.: 28434
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážková metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie stanovení obsahu oxidu barnatého
Manganese ores, concentrates and agglomerates. Determination of barium oxide. Gravimetric and atomic absorption methods
Třídící znak: 441852Datum vydání: 01.10.1987  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1853
Kat. čís.: 28435
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metoda atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda stanovení obsahu olova
Manganese ores concentrates and agglomerates. Determination of lead. Atomic absorption and polarographic methods
Třídící znak: 441853Datum vydání: 01.10.1987  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35975)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1993  
  
ČSN 44 1854
Kat. čís.: 28436
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení chemicky vázané vody
Manganese ores, concentrates and agglomerates. Determination of chemically bonded water
Třídící znak: 441854Datum vydání: 01.09.1989  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1855
Kat. čís.: 28437
Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení ztráty hmotnosti při žíhání
Manganese ores, concentrates and agglomerates. Determination of mass loss in annealing
Třídící znak: 441855Datum vydání: 01.10.1989  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1862
Kat. čís.: 28439
Bauxit. Vážková metoda stanovení vlhkosti
Třídící znak: 441862Datum vydání: 01.06.1990  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1868
Kat. čís.: 28442
Bauxit. Titrační metoda stanovení oxidu hlinitého
Třídící znak: 441868Datum vydání: 01.06.1990  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1869
Kat. čís.: 28443
Bauxit. Vážková metoda stanovení oxidu křemičitého
Třídící znak: 441869Datum vydání: 01.06.1990  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 2005
Kat. čís.: 28455
Překopy a chodby. Rozměry světlých průřezů
Cross-outs and roadways. Cross-section dimensions
Třídící znak: 442005Datum vydání: 01.02.1987  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 44 2065
Kat. čís.: 28540
Tvárnicová výstuž banských diel. Spoločné ustanovenia
Shaped-brick support for use in mines. Common regulations
Třídící znak: 442065Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 44 2601
Kat. čís.: 28460
Důlní ocelová výztuž. Společná ustanovení
Třídící znak: 442601Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 44 2610
Kat. čís.: 28461
Oblouková důlní ocelová výztuž poddajná. Boční díly oblé. Rozměry
Třídící znak: 442610Datum vydání: 01.02.1987  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 2611
Kat. čís.: 28462
Kruhová důlní ocelová výztuž poddajná. Rozměry
Třídící znak: 442611Datum vydání: 01.02.1987  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 2612
Kat. čís.: 28463
Oblouková důlní ocelová výztuž poddajná. Boční díly oblé s protiklenbou. Rozměry
Třídící znak: 442612Datum vydání: 01.10.1988  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 14983
Kat. čís.: 79565
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu
Explosion prevention and protection in underground mines - Equipment and protective systems for firedamp drainage
Třídící znak: 443010Datum vydání: 01.10.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23875
Kat. čís.: 515213
Hornictví - Systémy řízení kvality vzduchu pro kabiny operátora - Požadavky na provedení a zkušební metody
Mining - Air quality control systems for operator enclosures - Performance requirements and test methods
Třídící znak: 444101Datum vydání: 01.10.2022Datum zrušení: 01.03.2023 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23875
Kat. čís.: 516334
Nová
Hornictví - Systémy řízení kvality vzduchu pro kabiny operátora - Požadavky na provedení a zkušební metody
Třídící znak: 444101Datum vydání: 01.02.2023    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19225
Kat. čís.: 504742
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy
Underground mining machines - Mobile extracting machines at the face - Safety requirements for shearer loaders and plough systems
Třídící znak: 444202Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509259)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
První strana Předchozí strana  15 16 17  Další strana >>