HORNICTVÍ


Vyhovuje 324 produktů
Aktuální strana 5 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 44 1393
Kat. čís.: 28204
Černá a hnědá uhlí. Stanovení obsahu rtuti
Třídící znak: 441393Datum vydání: 01.08.1991  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 975
Kat. čís.: 97990
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda
Brown coals and lignites - Determination of yield of benzene-soluble extract - Semi-automatic method
Třídící znak: 441394Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 19579
Kat. čís.: 82412
Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie
Solid mineral fuels - Determination of sulfur by IR spectrometry
Třídící znak: 441395Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13605
Kat. čís.: 511247
Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Solid mineral fuels - Major and minor elements in coal ash and coke ash - Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometric method
Třídící znak: 441396Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1400
Kat. čís.: 28206
Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv
Principles and technical requirements for quality of solid fuels
Třídící znak: 441400Datum vydání:   Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35967)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1985  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 35965)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1989  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 35966)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1990  
  
Změna  : d (Katalogové číslo: 35964)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1991  
  
ČSN 44 1402
Kat. čís.: 83871
Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv
Principles for determination and verification of quality of solid mineral fuels
Třídící znak: 441402Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1406
Kat. čís.: 72132
Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů
Coal and coke - Technical requirements on size fractions of produced final products
Třídící znak: 441406Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1409
Kat. čís.: 28209
Tuhá paliva. Názvosloví a značky pro vyráběné druhy hnědých uhlí
Solid fuels. Nomenclature and marks of the produced types of brown coals
Třídící znak: 441409Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 11323
Kat. čís.: 86652
Železné rudy a přímo redukované železo - Slovník
Iron ore and direct reduced iron - Vocabulary
Třídící znak: 441500Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1501
Kat. čís.: 28218
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of hygroscopic moisture content
Třídící znak: 441501Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1502
Kat. čís.: 28219
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení cínu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of tin content
Třídící znak: 441502Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1503
Kat. čís.: 28220
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení wolframu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of tungsten content
Třídící znak: 441503Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1504
Kat. čís.: 28221
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of silicon dioxide content
Třídící znak: 441504Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1505
Kat. čís.: 28222
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení manganu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of manganese content
Třídící znak: 441505Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1506
Kat. čís.: 28223
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of iron content
Třídící znak: 441506Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1507
Kat. čís.: 28224
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of aluminium oxide content
Třídící znak: 441507Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1508
Kat. čís.: 28225
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu lithného
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of lithium oxide content
Třídící znak: 441508Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1509
Kat. čís.: 28226
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení molybdenu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of molybdenum content
Třídící znak: 441509Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 44 1510
Kat. čís.: 28227
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of bismuth content
Třídící znak: 441510Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1511
Kat. čís.: 28228
Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení chromu
Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of chrome content
Třídící znak: 441511Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>