HORNICTVÍ


Vyhovuje 321 produktů
Aktuální strana 3 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 7404-3
Kat. čís.: 85835
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin
Methods for the petrographic analysis of coals - Part 3: Method of determining maceral group composition
Třídící znak: 441345Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7404-1
Kat. čís.: 501200
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník
Methods for the petrographic analysis of coals - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 441345Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1346
Kat. čís.: 28185
Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti
Třídící znak: 441346Datum vydání: 01.03.1988  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 5073
Kat. čís.: 97991
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin
Brown coals and lignites - Determination of humic acids
Třídící znak: 441347Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 616
Kat. čís.: 57827
Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky
Coke - Determination of shatter indices
Třídící znak: 441348Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5071-1
Kat. čís.: 96513
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek
Brown coals and lignites - Determination of volatile matter in the analysis sample - Part 1: Two-furnace method
Třídící znak: 441351Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1928
Kat. čís.: 512904
Uhlí a koks - Stanovení spalného tepla
Coal and coke - Determination of gross calorific value
Třídící znak: 441352Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 609
Kat. čís.: 55271
Tuhá paliva - Stanovení uhlíku a vodíku - Vysokoteplotní spalovací metoda
Solid mineral fuels - Determination of carbon and hydrogen - High temperature combustion method
Třídící znak: 441354Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1355
Kat. čís.: 28592
Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku
Determination of hydrogen and carbon in solid fuels
Třídící znak: 441355Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 29541
Kat. čís.: 91373
Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda
Solid mineral fuels - Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content - Instrumental method
Třídící znak: 441356Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 925
Kat. čís.: 512902
Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda
Solid mineral fuels - Determination of carbonate carbon content - Gravimetric method
Třídící znak: 441357Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1358
Kat. čís.: 72131
Tuhá paliva - Stanovení složení popela
Solid mineral fuels - Analysis of fuel ash
Třídící znak: 441358Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 540
Kat. čís.: 83873
Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela
Hard coal and coke - Determination of ash fusibility
Třídící znak: 441359Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11722
Kat. čís.: 96512
Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře
Solid mineral fuels - Hard coal - Determination of moisture in the general analysis test sample by drying in nitrogen
Třídící znak: 441360Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 587
Kat. čís.: 514729
Uhlí a koks - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi
Coal and coke - Determination of chlorine using Eschka mixture
Třídící znak: 441361Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 625
Kat. čís.: 66568
Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda
Solid mineral fuels - Determination of carbon and hydrogen - Liebig method
Třídící znak: 441363Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1364
Kat. čís.: 28191
Tuhá paliva. Výpočet obsahu popelovin, hydrátové vody a hodnot znaků jakosti v organické hmotě
Třídící znak: 441364Datum vydání: 01.12.1987  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 562
Kat. čís.: 89144
Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny
Hard coal and coke - Determination of volatile matter
Třídící znak: 441366Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 157
Kat. čís.: 52042
Uhlí - Stanovení forem síry
Coal - Determination of forms of sulfur
Třídící znak: 441370Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 647
Kat. čís.: 507240
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci
Brown coals and lignites - Determination of the yields of tar, water, gas and coke residue by low temperature distillation
Třídící znak: 441371Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>