HORNICTVÍ


Vyhovuje 324 produktů
Aktuální strana 4 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 157
Kat. čís.: 52042
Uhlí - Stanovení forem síry
Coal - Determination of forms of sulfur
Třídící znak: 441370Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 647
Kat. čís.: 507240
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci
Brown coals and lignites - Determination of the yields of tar, water, gas and coke residue by low temperature distillation
Třídící znak: 441371Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8264
Kat. čís.: 18485
Černá uhlí. Stanovení vlastnosti puchnutí s použitím dilatometru
Hard coal. Determination of the swelling properties using a dilatometer
Třídící znak: 441372Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 501
Kat. čís.: 94102
Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku
Hard coal - Determination of the crucible swelling number
Třídící znak: 441373Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 349
Kat. čís.: 513612
Černá uhlí - Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu
Hard coal - Audibert-Arnu dilatometer test
Třídící znak: 441374Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 44 1375
Kat. čís.: 83872
Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody
Solid mineral fuels - Rapid determination of moisture content
Třídící znak: 441375Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1376
Kat. čís.: 80087
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti
Brown coals and lignites - Determination of moisture holding capacity
Třídící znak: 441376Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 44 1377
Kat. čís.: 69665
Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody
Solid mineral fuels - Determination of moisture
Třídící znak: 441377Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 1171
Kat. čís.: 89145
Tuhá paliva - Stanovení popela
Solid mineral fuels - Determination of ash
Třídící znak: 441378Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1379
Kat. čís.: 512903
Uhlí a koks - Stanovení veškeré síly metodou Eschka
Coal and coke - Determination of total sulfur - Eschka method
Třídící znak: 441379Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 17246
Kat. čís.: 89147
Uhlí - Primární analýza
Coal - Proximate analysis
Třídící znak: 441380Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17247
Kat. čís.: 500727
Uhlí - Úplná analýza
Coal - Ultimate analysis
Třídící znak: 441381Datum vydání: 01.09.2016Datum zrušení: 01.06.2022 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17247
Kat. čís.: 514728
Nová
Uhlí a koks -- Úplná analýza
Třídící znak: 441381Datum vydání: 01.05.2022    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 579
Kat. čís.: 97989
Koks - Stanovení veškeré vody
Coke - Determination of total moisture
Třídící znak: 441382Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18894
Kat. čís.: 510619
Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)
Coke - Determination of coke reactivity index (CRI) and coke strength after reaction (CSR)
Třídící znak: 441383Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 687
Kat. čís.: 89146
Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Solid mineral fuels - Coke - Determination of moisture in the general analysis test sample
Třídící znak: 441384Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 23380
Kat. čís.: 97993
Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí
Selection of methods for the determination of trace elements in coal
Třídící znak: 441385Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15239
Kat. čís.: 82411
Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů
Solid mineral fuels - Evaluation of the measurement performance of on-line analysers
Třídící znak: 441386Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 44 1390
Kat. čís.: 4070
Klasifikace přirozených tuhých paliv
Classification of fossil solid fuels
Třídící znak: 441390Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13904)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1970  
  
ČSN 44 1391
Kat. čís.: 4071
Klasifikace černých uhlí kódovými čísly
Classification of hard coals by code numbers
Třídící znak: 441391Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>