ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 747 produktů
Aktuální strana 7 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60664-3 ed. 2
Kat. čís.: 503729
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
Třídící znak: 330420Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60664-4
Kat. čís.: 76172
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress
Třídící znak: 330420Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78531)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2007  
  
ČSN EN 60664-5 ed. 2
Kat. čís.: 81300
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm
Třídící znak: 330420Datum vydání: 01.07.2008  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60664-1 ed. 2
Kat. čís.: 80597
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests
Třídící znak: 330420Datum vydání: 01.04.2008Datum zrušení: 30.06.2023 Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512003)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021Datum zrušení:  30.06.2023 
  
ČSN EN 61140 ed. 3
Kat. čís.: 500767
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
Protection against electric shock - Common aspects for installations and equipment
Třídící znak: 330500Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 50349
Kat. čís.: 73779
Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace
Qualification of electrical installation contractors
Třídící znak: 330501Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50178
Kat. čís.: 54565
Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích
Electronic equipment for use in power installations
Třídící znak: 330610Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 97659)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2015  
  
ČSN EN 50553
Kat. čís.: 92206
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel
Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock
Třídící znak: 330620Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 501678)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 510624)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 95405)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2014  
  
ČSN 33 1310 ed. 2
Kat. čís.: 83964
Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
Safety regulations for electrical equipment intended to be used by persons without any electric-engineering qualifications
Třídící znak: 331310Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 33 1326
Kat. čís.: 15136
Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a pro práci na trakčním vedení metra
Safety regulations for attendance and operation on electric traction systems for underground
Třídící znak: 331326Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 50191 ed. 2
Kat. čís.: 88847
Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení
Erection and operation of electrical test equipment
Třídící znak: 331345Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 1500
Kat. čís.: 32590
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
Electrotechnical and engineering regulations. Inspection and testing of electrical installations
Třídící znak: 331500Datum vydání: 01.03.1991  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19923)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1996  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 57901)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2000  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 69519)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.04.2004  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 79146)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2007  
  
ČSN EN 50467
Kat. čís.: 90901
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody
Railway applications - Rolling stock - Electrical connectors, requirements and test methods
Třídící znak: 331567Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 1600 ed. 2
Kat. čís.: 84306
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
Verification and checking of electrical appliances and hand-held motor-operated electric tools during use
Třídící znak: 331600Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513606)ZrušenáCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2021Datum zrušení:  01.03.2022 
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 514177)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 511434)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2021  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 513092)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN 50699
Kat. čís.: 513091
Opakované zkoušky elektrických spotřebičů
Recurrent Test of Electrical Equipment
Třídící znak: 331600Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50678
Kat. čís.: 511433
Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě
General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair
Třídící znak: 331610Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512475)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 514271)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 515077)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2
Kat. čís.: 513609
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy
Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 33 2000-8-2
Kat. čís.: 507763
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509406)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 514690)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN 33 2000-7-721 ed. 2
Kat. čís.: 508469
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech
Low-voltage electrical installations - Part 7-721: Requirements for special installations or locations - Electrical installations in caravans and motor caravans
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 2000-8-1 ed. 2
Kat. čís.: 508836
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost
Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>