ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 747 produktů
Aktuální strana 15 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 33 3022-1
Kat. čís.: 70080
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0
Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents according to IEC 60909-0
Třídící znak: 333022Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60909-0 ed. 2
Kat. čís.: 500756
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů
Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
Třídící znak: 333022Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61660-1
Kat. čís.: 56885
Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů
Short-circuit in d.c.auxiliary installations in power plants and substations - Part 1: Calculation of short-circuit currents
Třídící znak: 333025Datum vydání: 01.10.1999  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79358)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2007  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 79359)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2007  
  
ČSN EN 61660-2
Kat. čís.: 56886
Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků
Short-circuit currents in d.c.auxiliary installations in power plants and substations - Part 2: Calculation of effects
Třídící znak: 333025Datum vydání: 01.10.1999  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 61660-3
Kat. čís.: 64773
Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů
Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations - Part 3: Examples of calculations
Třídící znak: 333025Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60865-1 ed. 2
Kat. čís.: 91067
Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody
Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and calculation methods
Třídící znak: 333040Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 3051
Kat. čís.: 32674
Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení
Electric engineering regulations. Protection equipment of electric machines and distribution switch gear
Třídící znak: 333051Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 58481)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 33 3070
Kat. čís.: 2607
Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí
Electric engineering regulations. Suppression of earth-fault currents in high voltage network
Třídící znak: 333070Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 33 3080
Kat. čís.: 2608
Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory
Electric engineering regulations. Compensation of inductive power by static condensers
Třídící znak: 333080Datum vydání:   Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12983)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1982  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 12982)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1986  
  
ČSN EN 88528-11
Kat. čís.: 71985
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 11: Rotary uninterruptible power systems - Performance requirements and test methods
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8528-7
Kat. čís.: 22077
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 7: Technical declarations for specification and design
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8528-9
Kat. čís.: 51872
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8528-6
Kat. čís.: 88850
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 6: Test methods
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8528-4
Kat. čís.: 88852
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 4: Control gear and switchgear
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8528-3
Kat. čís.: 88853
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 3: Alternating current generators for generating sets
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8528-2
Kat. čís.: 88854
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 2: Engines
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8528-1
Kat. čís.: 88855
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 1: Application, ratings and performance
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8528-13
Kat. čís.: 505670
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost
Reciprocating internal combustion engine driven generating sets - Part 13: Safety
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8528-8
Kat. čís.: 501473
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 8528-10
Kat. čís.: 501207
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 10: Measurement of airbone noise by the enveloping surface method
Třídící znak: 333140Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>