ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 747 produktů
Aktuální strana 17 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61400-22
Kat. čís.: 88703
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace
Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification
Třídící znak: 333160Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511224)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2020  
  
ČSN EN 61400-11 ed. 3
Kat. čís.: 93681
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku
Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
Třídící znak: 333160Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507012)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509910)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2
Kat. čís.: 511494
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely
Wind energy generation systems - Part 27-1: Electrical simulation models - Generic models
Třídící znak: 333160Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61400-4
Kat. čís.: 93073
Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín
Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes
Třídící znak: 333160Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61400-25-2 ed. 2
Kat. čís.: 99467
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely
Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models
Třídící znak: 333160Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61400-25-4 ed. 2
Kat. čís.: 503042
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil
Wind energy generation systems - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile
Třídící znak: 333160Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61400-25-6 ed. 2
Kat. čís.: 503455
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu
Wind energy generation systems - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring
Třídící znak: 333160Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61400-12-1 ed. 2
Kat. čís.: 503362
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren
Wind power generation systems - Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines
Třídící znak: 333160Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509911)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 510674)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 513686)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2021  
  
ČSN EN 50308
Kat. čís.: 72183
Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu
Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance
Třídící znak: 333165Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79060)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
ČSN EN IEC 62862-3-2
Kat. čís.: 506362
Solární tepelné elektrárny - Část 3-2: Systémy a součásti - Obecné požadavky a zkušební metody pro velké parabolické žlabové kolektory
Solar thermal electric plants - Part 3-2: Systems and components - General requirements and test methods for largesize parabolic-trough collectors
Třídící znak: 333180Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50522
Kat. čís.: 88607
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV
Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.
Třídící znak: 333201Datum vydání: 01.12.2011Datum zrušení: 10.01.2025 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516063)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023Datum zrušení:  10.01.2025 
  
ČSN EN 61936-1
Kat. čís.: 88637
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla
Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules
Třídící znak: 333201Datum vydání: 01.12.2011Datum zrušení: 11.08.2024 Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96289)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.11.2014Datum zrušení:  11.08.2024 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 91458)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2012Datum zrušení:  11.08.2024 
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 98641)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2015Datum zrušení:  11.08.2024 
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 98642)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2015Datum zrušení:  11.08.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514578)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022Datum zrušení:  11.08.2024 
  
ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2
Kat. čís.: 514577
Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 1: AC
Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC
Třídící znak: 333201Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50522 ed. 2
Kat. čís.: 516062
Nová
Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC
Třídící znak: 333201Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 3265
Kat. čís.: 23381
Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny
Electric-engineering rules. Measurement of electrical quantities in control room and electric distribution networks
Třídící znak: 333265Datum vydání: 01.03.1989  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 33 3270
Kat. čís.: 23382
Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla
Communication and security device in power plants and distribution electrical energy and heat
Třídící znak: 333270Datum vydání: 01.09.1992  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 50341-1 ed. 2
Kat. čís.: 94118
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General requirements - Common specifications
Třídící znak: 333300Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50341-2-19
Kat. čís.: 503554
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-19: National Normative Aspects (NNA) for the Czech Republic (based on EN 50341-1:2012)
Třídící znak: 333300Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50341-2-5
Kat. čís.: 502887
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-5: Národní normativní aspekty (NNA) pro Dánsko (založena na EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-5: National Normative Aspects (NNA) for DENMARK
Třídící znak: 333300Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50341-2-6
Kat. čís.: 502888
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1:2012)
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-6: National Normative Aspects (NNA) for SPAIN
Třídící znak: 333300Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>