ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 747 produktů
Aktuální strana 10 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 33 2000-7-704 ed. 3
Kat. čís.: 505904
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 1200-53
Kat. čís.: 51958
Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
Electrical installation quide - Part 53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear
Třídící znak: 332010Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79150)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN IEC 60479-1
Kat. čís.: 508723
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska
Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects
Třídící znak: 332010Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60479-2
Kat. čís.: 509849
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska
Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects
Třídící znak: 332010Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50050-3
Kat. čís.: 95779
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 3: Hand-held spraying equipment for ignitable flock
Třídící znak: 332034Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50050-2
Kat. čís.: 95782
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder
Třídící znak: 332034Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50050-1
Kat. čís.: 95783
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials
Třídící znak: 332034Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50059 ed. 2
Kat. čís.: 506495
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials
Třídící znak: 332036Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50176 ed. 2
Kat. čís.: 86544
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material - Safety requirements
Třídící znak: 332037Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50177 ed. 3
Kat. čís.: 86542
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders - Safety requirements
Třídící znak: 332038Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 92811)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.05.2013  
  
ČSN EN 50348 ed. 2
Kat. čís.: 86755
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Stationary electrostatic application equipment for non-ignitable liquid coating material - Safety requirements
Třídící znak: 332039Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50223 ed. 3
Kat. čís.: 99083
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky
Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock material - Safety requirements
Třídící znak: 332039Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 2040
Kat. čís.: 28579
Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy
Electric engineering regulations. Protection against effects of the electromagnetic fields 50 Hz in the zone of influence of electric power system device
Třídící znak: 332040Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 33 2130 ed. 3
Kat. čís.: 95303
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
Low-voltage electrical installations - Internal electric distribution lines
Třídící znak: 332130Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 503884)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2018  
  
ČSN EN 50491-6-1
Kat. čís.: 96038
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 6-1: HBES installations - Installation and planning
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.10.2014Datum zrušení: 03.08.2024 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514294)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022Datum zrušení:  03.08.2024 
  
ČSN EN 50491-12-1
Kat. čís.: 506728
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer - Part 12-1: Interface between the CEM and Home/Building Resource manager - General Requirements and Architecture
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 63044-3
Kat. čís.: 504618
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical sa fety requirements
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 63044-1
Kat. čís.: 503290
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514028)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2022  
  
ČSN EN 50491-4-1
Kat. čís.: 92020
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 4-1: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS)
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50491-2
Kat. čís.: 87134
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 2: Environmental conditions
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98321)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015  
  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>