ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 747 produktů
Aktuální strana 11 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50491-5-1
Kat. čís.: 87687
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2011Datum zrušení: 01.11.2026 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509381)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020Datum zrušení:  01.11.2026 
  
ČSN EN 50491-2
Kat. čís.: 87134
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 2: Environmental conditions
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98321)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015  
  
ČSN EN IEC 63044-5-2
Kat. čís.: 509375
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light-industrial environments
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63044-5-3
Kat. čís.: 509378
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industry environment
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63044-5-1
Kat. čís.: 509380
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50491-11
Kat. čís.: 99039
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 11: Smart Metering - Application Specifications - Simple External Consumer Display
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510616)Cena: 391 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
ČSN EN IEC 63044-4
Kat. čís.: 514295
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS
Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in HBES and BACS
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63044-6
Kat. čís.: 514293
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci
Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 6: Requirements for planning and installation
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50491-12-2
Kat. čís.: 515747
Nová
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv
Třídící znak: 332151Datum vydání: 01.10.2022    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 2160
Kat. čís.: 28658
Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
Rules for the protection of telecommunication lines and equipments against dangerous influences of three-phase high voltage, very high voltage and ultra high voltage lines
Třídící znak: 332160Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19511)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.1996  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 54203)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.06.1999  
  
ČSN EN 50443
Kat. čís.: 91232
Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami
Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high voltage a.c. electric traction systems and/or high voltage a.c. power supply systems
Třídící znak: 332165Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 2165
Kat. čís.: 95294
Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn
Principles for protection of underground insulated steel pipelines against dangerous influences of very high voltage and extra high voltage overhead lines and stations.
Třídící znak: 332165Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 33 2180
Kat. čís.: 2603
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
CSN electric engineering regulations. Rules for installation of electrical apparatus and appliances
Třídící znak: 332180Datum vydání:   Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12973)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.1987  
  
ČSN 33 2190
Kat. čís.: 23359
Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory
Třídící znak: 332190Datum vydání: 01.09.1987  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 60204-32 ed. 2
Kat. čís.: 83125
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines
Třídící znak: 332200Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2
Kat. čís.: 507706
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV
Třídící znak: 332200Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60204-1 ed. 3
Kat. čís.: 506756
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Třídící znak: 332200Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60204-33
Kat. čís.: 89789
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 33: Requirements for semiconductor fabrication equipment
Třídící znak: 332200Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60204-31 ed. 2
Kat. čís.: 94509
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems
Třídící znak: 332200Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61491
Kat. čís.: 57039
Elektrická zařízení průmyslových strojů - Sériové datové spojení pro komunikaci mezi řízeními a pohony v reálném čase
Electrical equipment of industrial machines - Serial data link for real-time communication between controls and drives
Třídící znak: 332201Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 81910)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.10.2008  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 82862)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.2009  
  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>