ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 747 produktů
Aktuální strana 13 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60079-17 ed. 4
Kat. čís.: 95692
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací
Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC/TS 60079-40
Kat. čís.: 502302
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy
Explosive atmospheres - Part 40: Requirements for process sealing between flammable process fluids and electrical systems
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60079-7 ed. 3
Kat. čís.: 502386
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e"
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504828)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 60079-29-1 ed. 2
Kat. čís.: 502389
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 515735)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2022  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 515891)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2022  
  
ČSN EN 60079-35-2
Kat. čís.: 92922
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti
Explosive atmospheres - Part. 35-2: Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Performance and other safety-related matters
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60079-11 ed. 2
Kat. čís.: 90783
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60079-35-1
Kat. čís.: 89777
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu
Explosive atmospheres - Part 35-1: Caplights for use in mines susceptible to firedamp - General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5
Kat. čís.: 506230
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510459)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
ČSN EN 60079-1 ed. 3
Kat. čís.: 97051
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure "d"
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506517)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN 60079-26 ed. 3
Kat. čís.: 97782
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga
Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60079-29-3
Kat. čís.: 96432
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů
Explosive atmospheres - Part 29-3: Gas detectors - Guidance on functional safety of fixed gas detection systems
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60079-18 ed. 3
Kat. čís.: 98076
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504711)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.04.2018  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506518)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN 60079-2 ed. 3
Kat. čís.: 97182
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p"
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60079-10-2 ed. 2
Kat. čís.: 504911
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Combustible dust atmospheres
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60079-30-2 ed. 2
Kat. čís.: 504031
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu
Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60079-30-1 ed. 2
Kat. čís.: 504099
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky
Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60079-13 ed. 2
Kat. čís.: 504097
Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem „p“ a místností s nuceným větráním „v“
Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized room "p" and artificially ventilated room "v"
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60079-28 ed. 2
Kat. čís.: 99085
Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření
Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2
Kat. čís.: 500699
Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy
Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics - Combustible dusts test methods
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504187)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 60079-6 ed. 2
Kat. čís.: 500001
Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem „o“
Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"
Třídící znak: 332320Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>