ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 747 produktů
Aktuální strana 5 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2
Kat. čís.: 508822
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika
Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics
Třídící znak: 330100Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60027-3
Kat. čís.: 71692
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky
Letter symbols to be used in electrical technology - Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units
Třídící znak: 330100Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 79465)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2007  
  
ČSN IEC 27-1
Kat. čís.: 16729
Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně
Letter symbols to be used in electrical technology. Part 1: General
Třídící znak: 330100Datum vydání: 01.01.1995  Náhled normy Cena: 502 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59923)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 71936)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2004  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 77492)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2007  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 80086)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 60027-6
Kat. čís.: 81158
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení
Letter symbols to be used in electrical technology - Part 6: Control technology
Třídící znak: 330100Datum vydání: 01.07.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60027-4
Kat. čís.: 81279
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje
Letter symbols to be used in electrical technology - Part 4: Rotating electric machines
Třídící znak: 330100Datum vydání: 01.07.2008  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60027-7
Kat. čís.: 88332
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie
Letter symbols to be used in electrical technology - Part 7: Power generation, transmission and distribution
Třídící znak: 330100Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60375 ed. 2
Kat. čís.: 506986
Pravidla týkající se elektrických obvodů
Conventions concerning electric circuits
Třídící znak: 330110Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62428
Kat. čís.: 83436
Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace
Electric power engineering - Modal components in three-phase a.c. systems - Quantities and transformations
Třídící znak: 330111Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60038
Kat. čís.: 90964
Jmenovitá napětí CENELEC
CENELEC standard voltages
Třídící znak: 330120Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50160 ed. 3
Kat. čís.: 87467
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
Třídící znak: 330122Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98273)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 509632)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 509631)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
ČSN 33 0124
Kat. čís.: 75250
Normalizace a liberalizace energetického trhu
Standardization and the liberalization of the energy market
Třídící znak: 330124Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60059
Kat. čís.: 59147
Normalizované hodnoty proudů IEC
IEC standard current ratings
Třídící znak: 330125Datum vydání: 01.12.2000  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85196)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 50549-2
Kat. čís.: 507393
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B
Třídící znak: 330127Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50549-1
Kat. čís.: 507394
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
Třídící znak: 330127Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60196
Kat. čís.: 85195
Normalizované hodnoty kmitočtů IEC
IEC standard frequencies
Třídící znak: 330128Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61293
Kat. čís.: 20349
Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky
Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply. Safety requirements
Třídící znak: 330150Datum vydání: 01.12.1996Datum zrušení: 10.04.2023 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510282)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020Datum zrušení:  10.04.2023 
  
ČSN EN IEC 61293 ed. 2
Kat. čís.: 510281
Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky
Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements
Třídící znak: 330150Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60445 ed. 6
Kat. čís.: 514840
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
Třídící znak: 330160Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60445 ed. 5
Kat. čís.: 504804
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
Třídící znak: 330160Datum vydání: 01.05.2018Datum zrušení: 20.08.2024 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 514841)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022Datum zrušení:  20.08.2024 
  
ČSN EN IEC 60152
Kat. čís.: 514581
Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích
Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems
Třídící znak: 330162Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>