VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 312 produktů
Aktuální strana 3 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16777
Kat. čís.: 510000
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2)
Třídící znak: 665224Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16437+A1
Kat. čís.: 509283
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary area on porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2)
Třídící znak: 665225Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16438
Kat. čís.: 95459
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení fungicidní aktivity nebo aktivity proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on nonporous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2)
Třídící znak: 665226Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16615
Kat. čís.: 98496
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test method for the evaluation of bactericidal and yeasticidal activity on non-porous surfaces with mechanical action employing wipes in the medical area (4-field test) - Test method and requirements (phase 2, step 2)
Třídící znak: 665227Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16616
Kat. čís.: 98846
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemicko-termická dezinfekce textilu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)
Chemical disinfectants and antiseptics - Chemical-thermal textile disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)
Třídící znak: 665228Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17126
Kat. čís.: 507416
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků v oblasti zdravotnictví - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Třídící znak: 665229Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17122
Kat. čís.: 509734
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích pro hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Zkušební metoda a požadavky - Fáze 2, stupeň 2
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative nonporous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements - Phase2, step2
Třídící znak: 665230Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17272
Kat. čís.: 510515
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Metody vzdušné dezinfekce místností automatizovaným procesem - Stanovení baktericidních, mykobaktericidních, sporicidních, fungicidních, protikvasinkových, virucidních a fágocidních aktivit
Chemical disinfectants and antiseptics - Methods of airborne room disinfection by automated process - Determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal, fungicidal, yeasticidal, virucidal and phagocidal activities
Třídící znak: 665231Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17387
Kat. čís.: 513722
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test for the evaluation of bactericidal and yeasticidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants in the medical area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2)
Třídící znak: 665232Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 66 6146
Kat. čís.: 30303
Zkoušení textilních pomocných prostředků. Povrchově aktivní látky - Voda jako rozpouštědlo pro zkoušení - Specifikace a metody zkoušení
Surface active agents. Water used as a solvent for tests - Specification and test methods
Třídící znak: 666146Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 171 Kč
  
ČSN 66 6147
Kat. čís.: 30304
Zkoušení textilních pomocných prostředků. Povrchově aktivní látky - Stanovení mezifázového napětí kapkovou metodou
Surface active agents. Determination of interfacial tension. Drop volume method
Třídící znak: 666147Datum vydání: 01.06.1992    Cena: 205 Kč
  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 39312)Cena: Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
ČSN ISO 6472
Kat. čís.: 504208
Gumárenské suroviny - Zkratky
Rubber compounding ingredients - Abbreviated terms
Třídící znak: 666302Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 1008
Kat. čís.: 20671
Fotografie - Rozměry papíru - Papíry v listech pro obrazovou fotografii
Photography. Paper dimensions. Pictorial sheets
Třídící znak: 666517Datum vydání: 01.12.1996    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 6846
Kat. čís.: 15439
Fotografie. Černobílé fotografické papíry pro obrazovou fotografii. Stanovení citlivosti a využitelného rozsahu expozice podle ISO
Photography - Black-and-white continuous-tone papers - Determination of ISO speed and ISO range for printing
Třídící znak: 666617Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 4090
Kat. čís.: 70827
Fotografie - Medicinální radiografické kazety / zesilující folie / filmy a filmy pro hardcopy systémy
Photography - Medical radiographic cassettes/screens/films and hard-copy imaging films - Dimensions and specifications
Třídící znak: 666623Datum vydání: 01.10.2004    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 5799
Kat. čís.: 21676
Fotografie - Přímo exponovaný lékařský a dentální radiografický film - Stanovení citlivosti ISO a průměrného gradientu ISO
Photography - Direct-exposing medical and dental radiographic film/process systems - Determination of ISO speed and ISO average gradient
Třídící znak: 666624Datum vydání: 01.07.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 6
Kat. čís.: 51447
Fotografie - Systémy negativního filmu a jeho zpracování pro černobílou obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO
Photography-Black-and-white pictorial still camera film/process systems-Determination of ISO speed
Třídící znak: 666625Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 7829
Kat. čís.: 21751
Fotografie - Černobílé filmy pro letecké kamery - Stanovení citlivosti ISO a průměrného gradientu ISO
Photography - Black-and-white aerial camera films - Determination of ISO Speed and average gradient
Třídící znak: 666629Datum vydání: 01.06.1997    Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 5800
Kat. čís.: 51824
Fotografie - Barevné negativní filmy pro obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO
Photography - Colour negative films for still photography - Determination of ISO speed
Třídící znak: 666630Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 6849
Kat. čís.: 26491
Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení boru
Photography - Processing wastes - Determination of boron
Třídící znak: 666820Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 171 Kč
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>