VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 308 produktů
Aktuální strana 8 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13763-22
Kat. čís.: 71675
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 22: Determination of capacitance, insulation resistance and insulation breakdown of leading wires
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-16
Kat. čís.: 71958
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 16: Determination of delay accuracy
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-13
Kat. čís.: 71710
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 13: Determination of resistance of electric detonators to electrostatic discharge
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-1
Kat. čís.: 71726
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 1: Requirements
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-5
Kat. čís.: 70548
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 5: Determination of resistance to cutting damage of leading wires and shock tubes
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-6
Kat. čís.: 70549
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 6: Determination of resistance to cracking in low temperatures of leading wires
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-7
Kat. čís.: 70550
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 7: Determination of the mechanical strength of leading wires, shock tubes, connections, crimps and closures
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 73812)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2005  
  
ČSN EN 13763-8
Kat. čís.: 70551
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 8: Determination of the resistance to vibration of plain detonators
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-24
Kat. čís.: 67199
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 24: Determination of the electrical non-conductivity of shock tube
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-23
Kat. čís.: 67200
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 23: Determination of the shock-wave velocity of shock tube
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-3
Kat. čís.: 67201
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 3: Determination of sensitiveness to impact
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-2
Kat. čís.: 67202
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení tepelné stability
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 2: Determination of thermal stability
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15947-1
Kat. čís.: 500291
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 1: Terminology
Třídící znak: 668300Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502402)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN 15947-2
Kat. čís.: 500292
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2, and F3 - Part 2: Categories and types of firework
Třídící znak: 668300Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15947-3
Kat. čís.: 500293
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2, and F3 - Part 3: Minimum labelling requirements
Třídící znak: 668300Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502403)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN 15947-4
Kat. čís.: 500294
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 4: Test methods
Třídící znak: 668300Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502404)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN 15947-5
Kat. čís.: 500295
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2, and F3 - Part 5: Requirements for construction and performance
Třídící znak: 668300Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502405)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 503051)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2017  
  
ČSN EN 16261-3
Kat. čís.: 93098
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 3: Test methods
Třídící znak: 668301Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16261-2
Kat. čís.: 93099
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 2: Požadavky
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 2: Requirements
Třídící znak: 668301Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16261-4
Kat. čís.: 92485
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 4: Minimum labelling requirements and instructions for use
Třídící znak: 668301Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>