VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 308 produktů
Aktuální strana 11 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 302-2
Kat. čís.: 503790
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2: Determination of resistance to delamination
Třídící znak: 668531Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 302-5
Kat. čís.: 93451
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek
Adhesives for load-bearing structures - Test methods - Part 5: Determination of maximum assembly time under referenced conditions
Třídící znak: 668531Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 302-4
Kat. čís.: 93452
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength
Třídící znak: 668531Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 302-6
Kat. čís.: 93454
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 6: Determination of the minimum pressing time under referenced conditions
Třídící znak: 668531Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 302-7
Kat. čís.: 93455
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 7: Determination of the working life under referenced conditions
Třídící znak: 668531Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 302-1
Kat. čís.: 93456
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 1: Determination of longitudinal tensile shear strength
Třídící znak: 668531Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 302-8
Kat. čís.: 502471
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 8: Static load test of multiple bond line specimens in compression shear
Třídící znak: 668531Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15416-5
Kat. čís.: 502473
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 5: Determination of minimum pressing time under referenced conditions
Třídící znak: 668532Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15416-4
Kat. čís.: 502474
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 4: Determination of open assembly time under referenced conditions
Třídící znak: 668532Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15416-1
Kat. čís.: 502476
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška)
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 1: Longterm tension load test perpendicular to the bond line at varying climate conditions with specimens perpendicular to the glue line (Glass house test)
Třídící znak: 668532Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15416-3+A1
Kat. čís.: 507895
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear
Třídící znak: 668532Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9653
Kat. čís.: 60601
Lepidla - Zkušební metoda pro hodnocení rázové pevnosti lepených spojů ve smyku
Adhesives - Test method for shear impact strength of adhesive bonds (ISO 9653:1998)
Třídící znak: 668535Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 28510-1
Kat. čís.: 95601
Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů
Adhesives - Peel test for a flexible-bonded-to-rigid test specimen assembly - Part 1: 90ş peel
Třídící znak: 668536Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8510-2
Kat. čís.: 87312
Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 2: Odlupování pod úhlem 180 stupňů
Adhesives - Peel test for a flexible-bonded-to-rigid test specimen assembly - Part 2: 180 degree peel (ISO 8510-2:2006)
Třídící znak: 668537Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9142
Kat. čís.: 70967
Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů
Adhesives - Guide to the selection of standard laboratory ageing conditions for testing bonded joints
Třídící znak: 668538Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 543
Kat. čís.: 68310
Lepidla - Stanovení sypné hmotnosti práškových a granulovaných lepidel
Adhesives - Determination of apparent density of powder and granule adhesives
Třídící znak: 668540Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 827
Kat. čís.: 76264
Lepidla - Stanovení obsahu sušiny za smluvních podmínek a do konstantní hmotnosti
Adhesives - Determination of conventional solids content and constant mass solids content
Třídící znak: 668541Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 924
Kat. čís.: 68823
Lepidla - Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla - Stanovení bodu vzplanutí
Adhesives - Solvent-borne and solvent-free adhesives - Determination of flashpoint
Třídící znak: 668542Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 542
Kat. čís.: 68059
Lepidla - Stanovení hustoty
Adhesives - Determination of density
Třídící znak: 668543Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1464
Kat. čís.: 85968
Lepidla - Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování - Metoda kontinuálního navíjení
Adhesives - Determination of peel resistance of adhesive bonds - Floating roller method
Třídící znak: 668544Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16  Další strana >>