VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 312 produktů
Aktuální strana 5 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 66 8102-23
Kat. čís.: 5020
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení látek extrahovatelných diethyletherem
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of substances extractable with diethylether
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 32 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26480)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-22
Kat. čís.: 5019
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela dvousložkových prachů
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of ashes in double-base powders
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26479)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-24
Kat. čís.: 5021
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení nitroglycerinu nebo diglykoldinitrátu
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of nitroglycerin or dinitrodiglycol
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26481)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-28
Kat. čís.: 5025
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitrocelulóze dvousložkových prachů
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of nitrocellulose-nitrogen in double-base powders
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26485)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-25
Kat. čís.: 5022
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of 2,4-dinitrotoluene
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26482)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-31
Kat. čís.: 5027
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 100 °C
Smokeless powders. Methods of testing. Chemical stability at 100 grad C
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26487)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-33
Kat. čís.: 5029
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C
Smokeless powders. Methods of testing. Chemical stability at 75 grad C
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 32 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26489)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-26
Kat. čís.: 5023
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení centralitů
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of centralites
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26483)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-27
Kat. čís.: 5024
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitricelulózy z dvousložkových prachů
Smokeless powders. Methods of testing. Separation of nitrocellulose from double-base powders
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 32 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26484)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-30
Kat. čís.: 5026
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost podle Bergmanna-Junka
Smokeless powders. Methods of testing. Stability test according to Bergmann-Junk
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26486)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-32
Kat. čís.: 5028
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost ztrátou hmotnosti při 95 °C
Smokeless powders. Methods of testing. Chemical stability by evaluating the mass losses at 95 grad C
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26488)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-2
Kat. čís.: 30359
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty
Třídící znak: 668102Datum vydání: 01.10.1990  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26464)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-10
Kat. čís.: 30360
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek
Třídící znak: 668102Datum vydání: 01.10.1990  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26470)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-15
Kat. čís.: 30361
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného
Třídící znak: 668102Datum vydání: 01.10.1990  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26473)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-20
Kat. čís.: 30362
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of water
Třídící znak: 668102Datum vydání: 01.10.1990  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26477)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN EN 13938-3
Kat. čís.: 69087
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3: Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 3: Determination of deflagration to detonation transition
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13938-6
Kat. čís.: 71771
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 6: Pevná raketová paliva - Návod na stanovení celistvosti povlaku inhibitorů
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 6: Solid rocket propellants - Guide for the determination of integrity of inhibitor coatings
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13938-4
Kat. čís.: 70573
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 4: Stanovení rychlosti hoření za okolních podmínek
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 4: Determination of burning rate under ambient conditions
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13938-2
Kat. čís.: 73380
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 2: Stanovení odolnosti elektrostatické energii
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 2: Determination of resistance to electrostatic energy
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13938-1
Kat. čís.: 73381
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 1: Requirements
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76356)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2006  
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>