VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 308 produktů
Aktuální strana 7 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13630-4
Kat. čís.: 67195
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 4: Determination of sensitiveness to impact of detonating cords
Třídící znak: 668211Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13630-3
Kat. čís.: 67196
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 3: Determination of sensitiveness to friction of the core of detonating cords
Třídící znak: 668211Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13630-2
Kat. čís.: 67197
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 2: Determination of thermal stability of detonating cords and safety fuses
Třídící znak: 668211Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13630-9
Kat. čís.: 71773
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 9: Determination of transmission of detonation from detonating cord to detonating cord
Třídící znak: 668211Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13630-1
Kat. čís.: 70570
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 1: Requirements
Třídící znak: 668211Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13630-5
Kat. čís.: 70567
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 5: Determination of resistance to abrasion of detonating cords
Třídící znak: 668211Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13630-10
Kat. čís.: 74411
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 10: Determination of initiating capability of detonating cords
Třídící znak: 668211Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-15
Kat. čís.: 73379
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 15: Determination of equivalent initiating capability
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 13763-27
Kat. čís.: 73428
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 27: Definitions, methods and requirements for electronic initiation system
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-26
Kat. čís.: 73133
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 26: Definitions, methods, and requirements for devices and accessories for reliable and safe function of detonators and relays
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-25
Kat. čís.: 71772
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 25: Determination of transfer capability of surface connectors, relays and coupling accessories
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-4
Kat. čís.: 70571
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 4: Determination of resistance to abrasion of leading wires and shock tubes
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-9
Kat. čís.: 70572
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 9: Determination of resistance to bending of detonators
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-11
Kat. čís.: 70545
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 11: Determination of resistance to damage by dropping of detonators and relays
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-12
Kat. čís.: 70546
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 12: Determination of resistance to hydrostatic pressure
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-20
Kat. čís.: 70547
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 20: Determination of total electrical resistance of electric detonators
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-17
Kat. čís.: 71671
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 17: Determination of no-fire current of electric detonators
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 92791)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.05.2013  
  
ČSN EN 13763-18
Kat. čís.: 71672
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 18: Determination of series firing current of electric detonators
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13763-19
Kat. čís.: 71673
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 19: Determination of firing impulse of electric detonators
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 92792)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.05.2013  
  
ČSN EN 13763-21
Kat. čís.: 71674
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek
Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 21: Determination of flash-over voltage of electric detonators
Třídící znak: 668234Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>