NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1437 produktů
Aktuální strana 9 z 72

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 15548-1
Kat. čís.: 96460
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 °C to 850 °C
Třídící znak: 730361Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0401
Kat. čís.: 31028
Názvosloví v geodézii a kartografii
Terminology in geodesy and cartography
Třídící znak: 730401Datum vydání: 01.07.1990  Náhled normy Cena: 715 Kč
  
ČSN 73 0402
Kat. čís.: 86654
Značky veličin v geodézii a kartografii
Symbols of quantities in geodesy and cartography
Třídící znak: 730402Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 93012)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2013  
  
ČSN 73 0405
Kat. čís.: 50572
Měření posunů stavebních objektů
Measurement of the displacement of building construction
Třídící znak: 730405Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 4463-3
Kat. čís.: 55735
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 3: Check-lists for the procurement of surveys and measurement services
Třídící znak: 730411Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4463-2
Kat. čís.: 55736
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky
Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 2: Measuring stations and targets
Třídící znak: 730411Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4463-1
Kat. čís.: 55737
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 1: Planning and organization, measuring procedures, acceptance criteria
Třídící znak: 730411Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0415
Kat. čís.: 86653
Geodetické body
Survey control points
Třídící znak: 730415Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 73 0420-1
Kat. čís.: 64923
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
Accuracy of setting out of constructions - Part 1: Fundamental requirements
Třídící znak: 730420Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 73 0420-2
Kat. čís.: 64948
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
Accuracy of setting out of constructions - Part 2: Setting out deviations
Třídící znak: 730420Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN ISO 10534-1
Kat. čís.: 54724
Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny
Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes - Part 1: Method using standing wave ratio
Třídící znak: 730501Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62970)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2001  
  
ČSN ISO 10534-2
Kat. čís.: 58530
Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce
Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes - Part 2: Transfer-function method
Třídící znak: 730501Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62971)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2001  
  
ČSN EN ISO 9053-2
Kat. čís.: 511783
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu
Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 2: Alternating airflow method
Třídící znak: 730502Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9053-1
Kat. čís.: 510643
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu
Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 1: Static airflow method
Třídící znak: 730502Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2603
Kat. čís.: 502257
Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky
Simultaneous interpreting - Permanent booths - Requirements
Třídící znak: 730503Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4043
Kat. čís.: 502256
Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky
Simultaneous interpreting - Mobile booths - Requirements
Třídící znak: 730504Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 9052-1
Kat. čís.: 32047
Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech
Acoustics - Determination of dynamic stiffness - Part 1: Materials used under floating floors in dwellings
Třídící znak: 730505Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20109
Kat. čís.: 502258
Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky
Simultaneous interpreting - Equipment - Requirements
Třídící znak: 730506Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20108
Kat. čís.: 504548
Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky
Simultaneous interpreting - Quality and transmission of sound and image input - Requirements
Třídící znak: 730507Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15186-3
Kat. čís.: 87067
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 3: Laboratory measurements at low frequencies (ISO 15186-3:2002)
Třídící znak: 730509Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>