NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1443 produktů
Aktuální strana 18 z 73

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1366-2
Kat. čís.: 504641
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-10+A1
Kat. čís.: 508142
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-6
Kat. čís.: 72785
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy
Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised access and hollow core floors
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-7
Kat. čís.: 71819
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry
Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor systems and their closures
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-8
Kat. čís.: 71820
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
Fire resistatnce tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-13
Kat. čís.: 514118
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny
Fire resistance tests for service installations - Part 13: Chimneys
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-11+A1
Kat. čís.: 514292
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.03.2022Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1366-4
Kat. čís.: 515102
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-5
Kat. čís.: 515044
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-3
Kat. čís.: 514513
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1366-1+A1
Kat. čís.: 516261
Nová
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-11+A1
Kat. čís.: 516262
Nová
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-12+A1
Kat. čís.: 516263
Nová
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1366-12+A1
Kat. čís.: 509333
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.03.2020Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1366-1+A1
Kat. čís.: 511162
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ventilation ducts
Třídící znak: 730857Datum vydání: 01.12.2020Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13381-10
Kat. čís.: 510445
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bars in tension
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13381-1
Kat. čís.: 511167
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13381-7
Kat. čís.: 508213
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13381-3
Kat. čís.: 505658
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 3: Applied protection to concrete members
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13381-2
Kat. čís.: 505659
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>