NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1443 produktů
Aktuální strana 20 z 73

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15269-5+A1
Kat. čís.: 506738
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15269-11+AC
Kat. čís.: 508938
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 11: Fire resistance for operable fabric curtains
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15269-1
Kat. čís.: 510594
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15269-20
Kat. čís.: 511440
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for doors, shutters, operable fabric curtains and openable windows
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516287)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2023  
  
ČSN EN 15080-12
Kat. čís.: 88291
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny
Extended application of results from fire resistance tests - Part 12: Loadbearing masonry walls
Třídící znak: 730869Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15080-8
Kat. čís.: 85792
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky
Extended application of results from fire resistance tests - Part 8: Beams
Třídící znak: 730869Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16459
Kat. čís.: 509382
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 1187
Třídící znak: 730870Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17020-4
Kat. čís.: 512847
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken – Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Extended application of test results on durability of selfclosing for doorsets and openable windows - Part 4: Durability of self-closing of fire resistance and/or smoke control hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows
Třídící znak: 730871Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0872
Kat. čís.: 18389
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
Fire protection of buildings. Protection of buildings to extension of fire by air-distributing equipment
Třídící znak: 730872Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 73 0873
Kat. čís.: 67070
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
Fire protection of buildings - Eqipment for fire-water supply
Třídící znak: 730873Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 73 0875
Kat. čís.: 87630
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
Fire protection of buildings - Setting specification for design of fire detection and fire alarm systems in terms of fire safety solution
Třídící znak: 730875Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 13823+A1
Kat. čís.: 515713
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
Třídící znak: 730881Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1182
Kat. čís.: 516264
Nová
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
Třídící znak: 730882Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1182 ed. 2
Kat. čís.: 511208
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test
Třídící znak: 730882Datum vydání: 01.11.2020Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1716
Kat. čís.: 505720
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value)
Třídící znak: 730883Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11925-2
Kat. čís.: 510414
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test
Třídící znak: 730884Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14390
Kat. čís.: 78035
Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy
Fire test - Large-scale room reference test for surface products
Třídící znak: 730885Datum vydání: 01.05.2007    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15117
Kat. čís.: 74930
Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci
Guidance on direct and extended application
Třídící znak: 730886Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 15447
Kat. čís.: 76784
Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích
Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive
Třídící znak: 730887Datum vydání: 01.12.2006    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9239-1
Kat. čís.: 87027
Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source
Třídící znak: 730888Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>