NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1443 produktů
Aktuální strana 12 z 73

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3382-3
Kat. čís.: 516084
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře
Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 3: Open plan offices
Třídící znak: 730534Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 354
Kat. čís.: 68915
Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti
Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room
Třídící znak: 730535Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3822-4
Kat. čís.: 53302
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur
Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 4: Mounting and operating conditions for special appliances
Třídící znak: 730536Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3822-1
Kat. čís.: 59912
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření
Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 1: Method of measurement
Třídící znak: 730536Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 83966)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2009  
  
ČSN EN ISO 3822-2
Kat. čís.: 20242
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku z armatur vnitřních vodovodních instalací - Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií (ISO 3822-2:1995)
Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 2: Mounting and operating conditions for draw-off taps and mixing valves
Třídící znak: 730536Datum vydání: 01.10.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 53821)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1998  
  
ČSN EN ISO 3822-3
Kat. čís.: 505655
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou – Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení
Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances
Třídící znak: 730536Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14366+A1
Kat. čís.: 511014
Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod
Laboratory measurement of noise from waste water installations
Třídící znak: 730537Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16205
Kat. čís.: 512092
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
Laboratory measurement of walking noise on floors
Třídící znak: 730538Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16251-1
Kat. čís.: 96209
Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop
Acoustics - Laboratory measurement of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a small floor mock-up - Part 1: Heavyweight compact floor
Třídící znak: 730539Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0540-2
Kat. čís.: 89012
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Thermal protection of buildings - Part 2: Requirements
Třídící znak: 730540Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 90408)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2012  
  
ČSN 73 0540-3
Kat. čís.: 72612
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities
Třídící znak: 730540Datum vydání: 01.11.2005  Náhled normy Cena: 715 Kč
  
ČSN 73 0540-4
Kat. čís.: 72542
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
Thermal protection of buildings - Part 4: Calculation methods
Třídící znak: 730540Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN EN ISO 16032
Kat. čís.: 72476
Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda
Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method
Třídící znak: 730540Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0540-1
Kat. čís.: 72308
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
Thermal protection of buildings - Part 1: Terminology
Třídící znak: 730540Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 502 Kč
  
ČSN EN ISO 10052
Kat. čís.: 515371
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení in situ - Zjednodušená metoda
Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method
Třídící znak: 730541Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0542
Kat. čís.: 17759
Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov
Method of estimation of energy balance of glazed area in external building structures
Třídící znak: 730542Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 73 0543-2
Kat. čís.: 26103
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění
Internal environment in buildings for animals - Part 2: Ventilation and heating
Třídící znak: 730543Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 73 0543-1
Kat. čís.: 52186
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
Internal environment in buildings for animals - Part 1: Thermal protection
Třídící znak: 730543Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN ISO 13788
Kat. čís.: 507728
Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods
Třídící znak: 730544Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1934
Kat. čís.: 55534
Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
Thermal performance of building - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
Třídící znak: 730545Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>