NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1437 produktů
Aktuální strana 11 z 72

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 12354-1
Kat. čís.: 505647
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi
Building acoustics - Estimation of acoustical performance of buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-2
Kat. čís.: 506483
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-1
Kat. čís.: 506482
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument
Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 1: Frame document
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-3
Kat. čís.: 506484
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 3: Application to Type B elements when the junction has a substantial influence
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-4
Kat. čís.: 506485
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 4: Application to junctions with at least one Type A element
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-5
Kat. čís.: 513828
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Vyzařovací účinnosti stavebních prvků
Acoustics - Laboratory and field measurement of the flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 5: Radiation efficiencies of building elements
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16703
Kat. čís.: 500917
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost
Acoustics - Test code for drywall systems of plasterboard with steel studs - Airborne sound insulation
Třídící znak: 730514Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18233
Kat. čís.: 76502
Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech
Acoustics - Application of new measurement methods in building and room acoustics
Třídící znak: 730524Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0525
Kat. čís.: 51985
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady
Acoustics - Acoustical design of rooms - General principles
Třídící znak: 730525Datum vydání: 01.02.1998    Cena: 205 Kč
  
ČSN 73 0526
Kat. čís.: 51986
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku
Acoustics - Acoustical design of rooms - Sound studios and rooms for sound reception, control and monitoring
Třídící znak: 730526Datum vydání: 01.02.1998    Cena: 171 Kč
  
ČSN 73 0527
Kat. čís.: 72199
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely
Acoustics - Acoustical design of rooms - Rooms for cultural uses - Rooms in schools - Rooms for public purposes
Třídící znak: 730527Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 11654
Kat. čís.: 54621
Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti
Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption
Třídící znak: 730528Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11821
Kat. čís.: 55123
Akustika - Měření útlumu zvuku in situ přemístitelné clony
Acoustics - Measurement of the in situ sound attenuation of a removable screen
Třídící znak: 730529Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16487
Kat. čís.: 97132
Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost
Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption
Třídící znak: 730530Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 717-1
Kat. čís.: 513204
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
Třídící znak: 730531Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 717-2
Kat. čís.: 513373
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation
Třídící znak: 730531Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0532
Kat. čís.: 511127
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky
Acoustics - Protection against noise in buildings and evaluation of acoustic properties of building constructions and elements - Requirements
Třídící znak: 730532Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN ISO 17497-2
Kat. čís.: 92985
Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli
Acoustics - Sound-scattering properties of surfaces - Part 2: Measurement of the directional diffusion coefficient in a free field
Třídící znak: 730533Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17497-1
Kat. čís.: 76555
Akustika - Rozptyl zvuku povrchy - Část 1: Měření činitele rozptylovosti pro všesměrový dopad zvuku v dozvukové místnosti
Acoustics - Sound-scattering properties of surfaces - Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room
Třídící znak: 730533Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3382-2
Kat. čís.: 82790
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech
Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 2: Reverberation time in ordinary rooms
Třídící znak: 730534Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84100)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2009  
  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>