NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1437 produktů
Aktuální strana 10 z 72

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15186-2
Kat. čís.: 87069
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 2: Field measurements (ISO 15186-2:2003)
Třídící znak: 730509Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15186-1
Kat. čís.: 71040
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření
Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 1: Laboratory measurements
Třídící znak: 730509Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10053
Kat. čís.: 17601
Akustika. Laboratorní měření útlumu zvuku kancelářskou zástěnou
Acoustics. Measurement of office screen sound attenuation under specific laboratory conditions
Třídící znak: 730510Datum vydání: 01.08.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 16283-1
Kat. čís.: 95655
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505113)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.06.2018  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505103)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN ISO 140-18
Kat. čís.: 77934
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 18: Laboratory measurement of sound generated by rainfall on building elements
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.07.2007    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16283-3
Kat. čís.: 501642
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů
Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: Façade sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12999-2
Kat. čís.: 512279
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost
Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 2: Sound absorption
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16283-2
Kat. čís.: 512287
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-5
Kat. čís.: 515884
Nová
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.10.2022    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-4
Kat. čís.: 515372
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 4: Measurement procedures and requirements
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-3
Kat. čís.: 514811
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-2
Kat. čís.: 514592
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-1
Kat. čís.: 514549
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-5
Kat. čís.: 512981
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 5: Requirements for test facilities and equipment
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.11.2021Datum zrušení: 01.11.2022 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12999-1
Kat. čís.: 512698
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12354-5
Kat. čís.: 83747
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of building from the performance of elements - Part 5: Sounds levels due to the service equipment
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87253)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
ČSN EN 12354-6
Kat. čís.: 70592
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12354-4
Kat. čís.: 505644
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 4: Transmission of indoor sound to the outside
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12354-3
Kat. čís.: 505645
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12354-2
Kat. čís.: 505646
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 2: Impact sound insulation between rooms
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>