NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1437 produktů
Aktuální strana 5 z 72

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 16757-1
Kat. čís.: 502354
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model
Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model
Třídící znak: 730112Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508827)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
ČSN EN ISO 16757-2
Kat. čís.: 508435
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie
Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry
Třídící znak: 730112Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23386
Kat. čís.: 511621
Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících
Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries
Třídící znak: 730113Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23387
Kat. čís.: 512337
Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy
Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets - Concepts and principles
Třídící znak: 730114Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 12911
Kat. čís.: 94698
Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
Framework for building information modelling (BIM) guidance
Třídící znak: 730121Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 29481-1
Kat. čís.: 505061
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát
Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format
Třídící znak: 730122Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 29481-2
Kat. čís.: 503543
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce
Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework
Třídící znak: 730122Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21597-1
Kat. čís.: 510937
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner
Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 1: Container
Třídící znak: 730123Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21597-2
Kat. čís.: 512248
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb
Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 2: Link types
Třídící znak: 730123Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17412-1
Kat. čís.: 513009
Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy
Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1: Concepts and principles
Třídící znak: 730141Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19650-5
Kat. čís.: 511381
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 5: Securityminded approach to information management
Třídící znak: 730150Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19650-2
Kat. čís.: 509084
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets
Třídící znak: 730150Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513093)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN ISO 19650-3
Kat. čís.: 511781
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets
Třídící znak: 730150Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19650-1
Kat. čís.: 508539
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles
Třídící znak: 730150Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513094)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN 73 0202
Kat. čís.: 17347
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
Geometric accuracy in building. General requirement
Třídící znak: 730202Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 73 0205
Kat. čís.: 17348
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Geometric accuracy in building. Design geometrical accuracy
Třídící znak: 730205Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 73 0210-1
Kat. čís.: 31025
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
Geometrical accuracy in building industry. Conditions of operation. Accuracy of erection
Třídící znak: 730210Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 73 0212-6
Kat. čís.: 32244
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy control. Statistical analysis and sampling inspection
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 73 0212-1
Kat. čís.: 20181
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 1: General principles
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.10.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 73 0212-3
Kat. čís.: 20601
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 3: Building structures
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.01.1997  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>