LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 163 produktů
Aktuální strana 2 z 9

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 6185-2
Kat. čís.: 506609
Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW
Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive
Třídící znak: 320840Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6185-1
Kat. čís.: 506624
Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW
Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW
Třídící znak: 320840Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6185-4
Kat. čís.: 506612
Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
Inflatable boats - Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and 24 m with a motor power rating of 15 kW and greater
Třídící znak: 320840Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6185-3
Kat. čís.: 506613
Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
Inflatable boats - Part 3: Boats with a hull length less than 8 m with a motor rating of 15 kW and greater
Třídící znak: 320840Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 9650-3
Kat. čís.: 85680
Malá plavidla - Nafukovací záchranné vory - Část 3: Materiály
Small craft - Inflatable liferafts - Part 3: Materials
Třídící znak: 320854Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1914
Kat. čís.: 502318
Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny
Inland navigation vessels - Work boats, ship's boats and lifeboats
Třídící znak: 320860Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13590
Kat. čís.: 506618
Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů
Small craft - Personal watercraft - Construction and system installation requirements
Třídící znak: 320880Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11192
Kat. čís.: 506634
Malá plavidla - Grafické značky
Small craft - Graphical symbols
Třídící znak: 320881Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10087
Kat. čís.: 508204
Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování
Small craft - Craft identification - Coding system
Třídící znak: 321020Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14945
Kat. čís.: 71164
Malá plavidla - Štítek plavidla
Small craft - Builder's plate
Třídící znak: 321021Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 75619)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2006  
  
ČSN EN ISO 12215-1
Kat. čís.: 506633
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 1: Materials: Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate
Třídící znak: 321160Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12215-2
Kat. čís.: 506604
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materials
Třídící znak: 321160Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12215-9
Kat. čís.: 506630
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 9: Sailing craft appendages
Třídící znak: 321160Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12215-8
Kat. čís.: 506631
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 8: Rudders
Třídící znak: 321160Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12215-6
Kat. čís.: 506632
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 6: Structural arrangements and details
Třídící znak: 321160Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12215-5
Kat. čís.: 506619
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination
Třídící znak: 321160Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12215-4
Kat. čís.: 506620
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 4: Workshop and manufacturing
Třídící znak: 321160Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12215-3
Kat. čís.: 506621
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály
Small craft - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materials
Třídící znak: 321160Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11591
Kat. čís.: 90216
Malá plavidla se strojním pohonem - Zorné pole ze stanoviště kormidelníka
Small craft, engine-driven - Field of vision from helm position
Třídící znak: 321216Datum vydání: 01.03.2012Datum zrušení: 01.11.2019 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11591
Kat. čís.: 508508
Nová
Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště
Small craft - Field of vision from steering position
Třídící znak: 321216Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9  Další strana >>