LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 163 produktů
Aktuální strana 7 z 9

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15869-3
Kat. čís.: 86001
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 3: Přípojky na plavidle, požadavky na bezpečnost
Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 3: On-board unit, safety requirements
Třídící znak: 326360Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16840
Kat. čís.: 503256
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A
Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three-phase current 400 V, 50 Hz, at least 250 A
Třídící znak: 326361Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 92-305
Kat. čís.: 28760
Elektroinštalácia na lodiach. Časť 305: Vybavenie - akumulátorové batérie
Electrical installations in ships. Equipment - Accumulator (storage) batteries
Třídící znak: 326602Datum vydání: 01.09.1993    Cena: 115 Kč
  
ČSN IEC 92-401+A1
Kat. čís.: 21261
Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení
Electrical installation in ships - Part 401: Installation and test of completed installations
Třídící znak: 326604Datum vydání: 01.05.1997    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 92-304
Kat. čís.: 28853
Elektroinštalácia na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče
Electrical installations in ships. Equipment. Semiconductor convertors
Třídící znak: 326607Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN IEC 92-303
Kat. čís.: 21262
Elektrické instalace na lodích - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové a světelné obvody
Electrical installations in ships - Part 303: Transformers for power and lighting
Třídící znak: 326610Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60092-101
Kat. čís.: 508724
Nová
Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky
Třídící znak: 326611Datum vydání: 01.11.2019    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60092-507 ed. 2
Kat. čís.: 98271
Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla
Electrical installations in ships - Part 507: Small vessels
Třídící znak: 326611Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 500296)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2016  
  
ČSN IEC 60092-202
Kat. čís.: 502586
Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana
Electrical installation on ships - Part 202: System design - Protection
Třídící znak: 326611Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60092-504
Kat. čís.: 502618
Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení
Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation
Třídící znak: 326611Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60092-376
Kat. čís.: 504784
Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)
Electrical installation in ships - Part 376: Cables for control and instrumentation circuits 150/250 V (300 V)
Třídící znak: 326611Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16315
Kat. čís.: 500416
Malá plavidla - Elektrické hnací systémy
Small craft - Electric propulsion system
Třídící znak: 326611Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 60092-350
Kat. čís.: 97579
Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití
Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications
Třídící znak: 326611Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60092-360
Kat. čís.: 97390
Elektrická instalace na plavidlech - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních
Electrical installations in ships - Part 360: Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables
Třídící znak: 326611Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60092-501
Kat. čís.: 97584
Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení
Electrical installations in ships - Part 501: Special features - Electric propulsion plant
Třídící znak: 326611Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10133
Kat. čís.: 504276
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí
Small craft - Electrical systems - Extra-low-voltage d.c. installations
Třídící znak: 326612Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13297
Kat. čís.: 506628
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu
Small craft - Electrical systems - Alternating current installations
Třídící znak: 326613Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25197
Kat. čís.: 506614
Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu
Small craft - Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle
Třídící znak: 326614Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9875
Kat. čís.: 64659
Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry
Ships and marine technology - Marine echo-sounding equipment (ISO 9875:2000)
Třídící znak: 326850Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 88516)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2011  
  
ČSN EN ISO 9876
Kat. čís.: 55710
Lodě a námořní technika - Námořní přijímače pro dálkový příjem meteorologických map
Ships and marine technology - Marine facsimile receivers for meteorological charts (ISO 9876:1997)
Třídící znak: 326852Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9  Další strana >>