LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 163 produktů
Aktuální strana 6 z 9

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14329
Kat. čís.: 70608
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení přístavních nábřeží a území pro manipulaci s nákladem
Inland navigation vessels - Installation of berths and loading areas
Třídící znak: 325218Datum vydání: 01.09.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10088
Kat. čís.: 504173
Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy
Small craft - Permanently installed fuel systems
Třídící znak: 325222Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15584
Kat. čís.: 504278
Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru
Small craft - Inboard petrol engines - Engine-mounted fuel and electrical components
Třídící znak: 325223Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21487
Kat. čís.: 506625
Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže
Small craft - Permanently installed petrol and diesel fuel tanks
Třídící znak: 325230Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17683
Kat. čís.: 99556
Lodě a lodní technika - Keramické podložky svarů pro lodní využití
Ships and marine technology - Ceramic weld backing for marine use
Třídící znak: 325411Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5620-1
Kat. čís.: 50831
Stavba lodí a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 1: Všeobecné požadavky
Shipbuilding and marine structures - Filling connection for drinking water tanks - Part 1: General requirements
Třídící znak: 325530Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5620-2
Kat. čís.: 50832
Stavba lodí a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 2: Součásti
Shipbuilding and marine structures - Filling connections for drinking water tanks - Part 2: Components
Třídící znak: 325531Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15748-1
Kat. čís.: 71269
Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce
Ships and marine technology - Potable water supply on ships and marine structures - Part 1: Planning and design
Třídící znak: 325532Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8099-1
Kat. čís.: 505429
Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod
Small craft - Waste systems - Part 1: Waste water retention
Třídící znak: 325532Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15748-2
Kat. čís.: 66208
Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 2: Výpočtové metody
Ships and marine technology - Potable water supply on ships and marine structures - Part 2: Method of calculation
Třídící znak: 325533Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 32 5700
Kat. čís.: 2600
Požární ustanovení pro instalaci topidel na vnitrozemských plavidlech
Fire prevention ordinance for heater installations on inland vessels
Třídící znak: 325700Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 10239
Kat. čís.: 504273
Malá plavidla - Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)
Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems
Třídící znak: 325730Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11105
Kat. čís.: 504333
Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží
Small craft - Ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments
Třídící znak: 325910Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8861
Kat. čís.: 67914
Stavba lodí - Větrání strojovny na lodích s dieselmotorovým pohonem - Konstrukční požadavky a základní výpočty
Shipbuilding - Engine-room ventilation in diesel-engined ships - Design requirements and basis of calculations
Třídící znak: 325920Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9785
Kat. čís.: 66059
Lodě a lodní technika - Větrání nákladových prostorů pro vozidla poháněná spalovacími motory - Požadavky na výpočet teoretického proudu vzduchu
Ships and marine technology - Ventilation of cargo spaces where vehicles with internal combustion engines are driven - Calculation of theoretical total airflow required
Třídící znak: 325921Datum vydání: 01.03.2003    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7547
Kat. čís.: 72847
Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty
Ships and marine technology - Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces - Design conditions and basis of calculations
Třídící znak: 325922Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83608)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2009  
  
ČSN EN ISO 8846
Kat. čís.: 504335
Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů
Small craft - Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases
Třídící znak: 326030Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9097
Kat. čís.: 504274
Malá plavidla - Elektrické ventilátory
Small craft - Electric fans
Třídící znak: 326050Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15869-1
Kat. čís.: 85962
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 1: Všeobecné požadavky
Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 1: General requirements
Třídící znak: 326360Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15869-2
Kat. čís.: 85963
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost
Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to 63 A, 50 Hz - Part 2: Onshore unit, safety requirements
Třídící znak: 326360Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9  Další strana >>