LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 163 produktů
Aktuální strana 5 z 9

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15541
Kat. čís.: 63720
Lodě a lodní technika - Požárně odolné hadicové sestavy - Požadavky na zkušební zařízení
Ships and marine technology - Fire resistance of hose assemblies - Requirements for the test bench (ISO 15541:1999)
Třídící znak: 325008Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9093-2
Kat. čís.: 506605
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové
Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic
Třídící znak: 325023Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9093-1
Kat. čís.: 506606
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části
Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 1: Metallic
Třídící znak: 325023Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14714
Kat. čís.: 73498
Plavidla vnitrozemské plavby - Spojovací hlavice pro vybavení a zařízení nákladních tanků - Rozměry
Inland navigation vessels - Connection nozzle for equipment and devices at cargo tanks - Dimensions
Třídící znak: 325031Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15540
Kat. čís.: 63293
Lodě a lodní technika - Požární odolnost hadicových armatur - Metody zkoušení
Ships and marine technology - Fire resistance of hose assemblies - Test methods (ISO 15540:1999)
Třídící znak: 325090Datum vydání: 01.03.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15749-1
Kat. čís.: 71145
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 1: Navrhování sanitárních soustav
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine structures - Part 1: Sanitary drainage-system design
Třídící znak: 325120Datum vydání: 01.11.2004    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15749-2
Kat. čís.: 71144
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 2: Sanitární soustava, samospádné odpadní potrubí
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine structures - Part 2: Sanitary drainage, drain piping for gravity system
Třídící znak: 325121Datum vydání: 01.11.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15749-3
Kat. čís.: 71143
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 3: Sanitární soustava, podtlakové odpadní potrubí
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine structures - Part 3: Sanitary drainage, drain piping for vacuum system
Třídící znak: 325122Datum vydání: 01.11.2004    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15749-4
Kat. čís.: 71313
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 4: Sanitární soustava, kanalizační odpadní potrubí
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine structures - Part 4: Sanitary drainage, sewage disposal pipes
Třídící znak: 325123Datum vydání: 01.12.2004    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15749-5
Kat. čís.: 71142
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 5: Odvodňovací soustava palub, nákladových prostorů a plaveckých bazénů
Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine structures - Part 5: Drainage of decks, cargo spaces and swimming pools
Třídící znak: 325124Datum vydání: 01.11.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8849
Kat. čís.: 506610
Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud
Small craft - Electrically operated direct-current bilge pumps
Třídící znak: 325140Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15083
Kat. čís.: 506617
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy
Small craft - Bilge-pumping systems
Třídící znak: 325141Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1305
Kat. čís.: 505661
Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání olejových směsí
Inland navigation vessels - Connections for the discharge of oily mixture
Třídící znak: 325171Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1306
Kat. čís.: 505662
Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání odpadních vod
Inland navigation vessels - Connections for the discharge of waste water
Třídící znak: 325172Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16865
Kat. čís.: 501601
Plavidla vnitrozemské plavby - Ohebné přípojky a sestavené hadice pro plnění zásobníků pitné vody
Inland navigation vessels - Connections and assembled hoses for the transfer of potable water
Třídící znak: 325173Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7840
Kat. čís.: 506608
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice
Small craft - Fire-resistant fuel hoses
Třídící znak: 325210Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 3926
Kat. čís.: 28696
Lodné potrubné sústavy. Spojky na príjem paliva a oleje. Pripájacie rozmery
Inland navigation - Couplings for oil and fuel reception - Mating dimensions
Třídící znak: 325211Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 8469
Kat. čís.: 506611
Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice
Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses
Třídící znak: 325212Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12827
Kat. čís.: 62941
Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro přečerpávání motorové nafty
Inland navigation vessels - Connections for the transfer of diesel oil
Třídící znak: 325216Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14503
Kat. čís.: 69918
Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu
Inland navigation vessels - Harbours for inland navigation
Třídící znak: 325217Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9  Další strana >>