LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 163 produktů
Aktuální strana 8 z 9

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11606
Kat. čís.: 63719
Lodě a lodní technika - Lodní elektromagnetické kompasy
Ships and marine technology - Marine electromagnetic compasses (ISO 11606:2000)
Třídící znak: 326855Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14744
Kat. čís.: 74455
Plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla - Navigační svítilna
Inland navigation vessels and sea-going vessels - Navigation light
Třídící znak: 328212Datum vydání: 01.02.2006    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78211)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2007  
  
ČSN ISO 4050
Kat. čís.: 28698
Kovový inventár. Sklopné kotvy typu RÝN a HALL
Inland vessels - "Rhine" and "Hall's" stockless anchors
Třídící znak: 328230Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 9437
Kat. čís.: 19834
Kotevní inventář - Kotvy Matrosov
Inland vessels. Matrosov anchors
Třídící znak: 328231Datum vydání: 01.08.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 32 8232
Kat. čís.: 20084
Kotevní inventář. Lodní kotvy
Anchor's inventory of inland vessels. Ship's Anchors
Třídící znak: 328232Datum vydání: 01.09.1996  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 14606
Kat. čís.: 73501
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Příslušenství
Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Accessories
Třídící znak: 328241Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15271
Kat. čís.: 78665
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kotevní zařízení
Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Anchor equipment
Třídící znak: 328260Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12339
Kat. čís.: 53528
Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše
Inland navigation vessels - Rope tubs
Třídící znak: 328353Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : UR1 (Katalogové číslo: 55643)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.01.1999  
  
ČSN EN 13573
Kat. čís.: 83332
Plavidla vnitrozemské plavby - Kotevní, spřahovací, tažné, vlečné a uvazovací systémy
Inland navigation vessels - Anchoring, coupling, towing, hauling and mooring systems
Třídící znak: 328360Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 526
Kat. čís.: 20456
Plavidla vnitrozemské plavby - Lodní lávky délky do 8 m - Požadavky, typy
Inland navigation vessels. angways with a length not exceeding 8 m. Requirements, types
Třídící znak: 328422Datum vydání: 01.11.1996    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 16180
Kat. čís.: 506626
Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost
Small craft - Navigation lights - Installation, placement and visibility
Třídící znak: 328551Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19009
Kat. čís.: 99237
Malá plavidla - Elektrická navigační světla - Funkčnost LED světel
Small craft - Electric navigation lights - Performance of LED lights
Třídící znak: 328552Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 32 8620
Kat. čís.: 17436
Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody
Lifejacket. Technical requirements and testing procedures
Třídící znak: 328620Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 4001
Kat. čís.: 16768
Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky
Shipbuilding. Inland navigation. Raft-type life - saving apparatus
Třídící znak: 328621Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 32 8622
Kat. čís.: 17437
Záchranné prostředky. Záchranné kruhy. Technické požadavky a zkušební metody
Lifebuoy. Technical requirements and testing procedures
Třídící znak: 328622Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 14144
Kat. čís.: 67866
Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení
Lifebuoys - Requirements, tests
Třídící znak: 328623Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14145
Kat. čís.: 67879
Upevňovací držáky záchranných kruhů
Holders for lifebuoys
Třídící znak: 328624Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18422
Kat. čís.: 503839
Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Štítek s instrukcemi pro záchranu, resuscitaci a první pomoc pro topící se osoby
Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Plate with instructions for rescue, resuscitation and first aid for drowning persons
Třídící znak: 328625Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15085
Kat. čís.: 69701
Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu
Small craft - Man-overboard prevention and recovery
Třídící znak: 328660Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84608)ZrušenáCena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2009Datum zrušení:  01.08.2018 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 505280)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.07.2018  
  
ČSN EN ISO 12401
Kat. čís.: 84920
Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
Small craft - Deck safety harness and safety line - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 328661Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9  Další strana >>