KOLEJOVÁ VOZIDLA


Vyhovuje 209 produktů
Aktuální strana 3 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12663-1+A1
Kat. čís.: 97533
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons)
Třídící znak: 280320Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12663-2
Kat. čís.: 86893
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy
Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 2: Freight wagons
Třídící znak: 280320Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15227
Kat. čís.: 512190
Železniční aplikace - Požadavky na kolizní odolnost kolejových vozidel
Railway applications - Crashworthiness requirements for rail vehicles
Třídící znak: 280321Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 518144)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2023  
  
ČSN EN 16404
Kat. čís.: 500271
Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel
Railway applications - Re-railing and recovery requirements for railway vehicles
Třídící znak: 280322Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14752+A1
Kat. čís.: 515049
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel
Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock
Třídící znak: 280326Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16116-1
Kat. čís.: 516030
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy
Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 1: Passenger vehicles, vans and locomotives
Třídící znak: 280327Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16116-2
Kat. čís.: 514697
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a související přístup pro personál - Část 2: Nákladní vozy
Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 2: Freight wagons
Třídící znak: 280327Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16839
Kat. čís.: 516195
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku
Railway applications - Rolling stock - Head stock layout
Třídící znak: 280329Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16910-1
Kat. čís.: 506049
Železniční aplikace - Vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušení pojezdu při údržbě - Část 1: Dvojkolí
Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets
Třídící znak: 280330Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17023
Kat. čís.: 513428
Železniční aplikace - Údržba železničních vozidel - Tvorba a změna plánu údržby
Railway applications - Railway vehicle maintenance - Creation and modification of maintenance plan
Třídící znak: 280331Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17095
Kat. čís.: 509403
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě
Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
Třídící znak: 280332Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17018
Kat. čís.: 513024
Drážní aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice
Railway applications - Rolling stock maintenance - Terms and definitions
Třídící znak: 280333Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 28 0338
Kat. čís.: 16226
Obrysy pro kolejová vozidla metra
Contour lines of underground railway
Třídící znak: 280338Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN EN 15273-1+A1
Kat. čís.: 501810
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla
Railway applications - Gauges - Part 1: General - Common rules for infrastructure and rolling stock
Třídící znak: 280340Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 1876 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502983)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN EN 15273-2+A1
Kat. čís.: 501811
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel
Railway applications - Gauges - Part 2: Rolling stock gauge
Třídící znak: 280340Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 2036 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15273-3+A1
Kat. čís.: 501812
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí
Railway applications - Gauges - Part 3: Structure gauges
Třídící znak: 280340Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16235
Kat. čís.: 96358
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami
Railway application - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Conditions for dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-track tests according to EN 14363
Třídící znak: 280350Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3095
Kat. čís.: 94904
Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly
Acoustics - Railway applications - Measurement of noise emitted by railbound vehicles
Třídící znak: 280350Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17285
Kat. čís.: 512191
Drážní aplikace - Akustika - Měření zvukových výstražných signálů dveří
Railway applications - Acoustics - Measuring of door audible warnings
Třídící znak: 280351Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15302
Kat. čís.: 513927
Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity - Definice a metody vyhodnocení
Railway applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Definitions and methods for evaluation
Třídící znak: 280355Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>