KOLEJOVÁ VOZIDLA


Vyhovuje 203 produktů
Aktuální strana 9 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14535-3
Kat. čís.: 500105
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění
Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 3: Brake discs, performance of the disc and the friction couple, classification
Třídící znak: 284031Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16451
Kat. čís.: 98345
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové čelisti
Railway applications - Braking - Brake pad holder
Třídící znak: 284032Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15328
Kat. čís.: 512187
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové destičky
Railway applications - Braking - Brake pads
Třídící znak: 284033Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15179
Kat. čís.: 80903
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdové systémy osobních vozů
Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of coaches
Třídící znak: 284041Datum vydání: 01.04.2008  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15355
Kat. čís.: 513784
Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy
Railway applications - Braking - Distributor valves and distributor-isolating devices
Třídící znak: 284042Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15624
Kat. čís.: 514704
Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený
Railway applications - Braking - Empty-loaded changeover devices
Třídící znak: 284042Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15595
Kat. čís.: 510640
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola
Railway applications - Braking - Wheel slide protection
Třídící znak: 284043Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513034)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2021  
  
ČSN EN 15807
Kat. čís.: 512539
Železniční aplikace - Brzdové spojky
Railway applications - Pneumatic half couplings
Třídící znak: 284044Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16334-2
Kat. čís.: 514706
Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky pro městské dráhy
Railway applications - Passenger alarm system - Part 2: System requirements for urban rail
Třídící znak: 284045Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16334
Kat. čís.: 96610
Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky
Railway applications - Passenger alarm system - System requirements
Třídící znak: 284045Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16241+A1
Kat. čís.: 502604
Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží
Railway applications - Slack adjuster
Třídící znak: 284046Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15329
Kat. čís.: 509404
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků
Railway applications - Braking - Brake block holder and brake block key
Třídící znak: 284047Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16834
Kat. čís.: 507832
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdový výkon
Railway applications - Braking - Brake performance
Třídící znak: 284047Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16452+A1
Kat. čís.: 511845
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky
Railway applications - Braking - Brake blocks
Třídící znak: 284048Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14601+A2
Kat. čís.: 515131
Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu
Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and main reservoir pipe
Třídící znak: 284051Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15220
Kat. čís.: 502656
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele
Railway applications - Brake indicators
Třídící znak: 284054Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15611
Kat. čís.: 510544
Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily
Railway applications - Braking - Relay valves
Třídící znak: 284056Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15612
Kat. čís.: 510989
Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače
Railway applications - Braking - Brake pipe accelerator
Třídící znak: 284057Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15625
Kat. čís.: 513225
Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení
Railway applications - Braking - Automatic variable load sensing devices
Třídící znak: 284058Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17065
Kat. čís.: 507201
Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů
Railway applications - Braking - Passenger coach test procedure
Třídící znak: 284059Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11  Další strana >>