KOLEJOVÁ VOZIDLA


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 11 z 11

Předchozí strana

ČSN EN 16585-1
Kat. čís.: 504212
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 1: Toalety
Railway applications - Design for PRM use - Equipment and components onboard rolling stock - Part 1: Toilets
Třídící znak: 287251Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16584-3
Kat. čís.: 503695
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí vlastnosti
Railway applications - Design for PRM use - General requirements - Part 3: Optical and friction characteristics
Třídící znak: 287252Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16584-2
Kat. čís.: 503696
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informace
Railway applications - Design for PRM use - General requirements - Part 2: Information
Třídící znak: 287252Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16584-1
Kat. čís.: 503697
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast
Railway applications - Design for PRM use - General requirements - Part 1: Contrast
Třídící znak: 287252Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16587
Kat. čís.: 503348
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Požadavky na bezbariérové trasy v rámci infrastruktury
Railway applications - Design for PRM Use - Requirements on obstacle free routes for infrastructure
Třídící znak: 287253Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11