KOLEJOVÁ VOZIDLA


Vyhovuje 203 produktů
Aktuální strana 7 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13272-1
Kat. čís.: 514698
Drážní aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Heavy rail
Třídící znak: 281511Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13272-2
Kat. čís.: 514699
Drážní aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městské dráhy
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail
Třídící znak: 281511Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16286-1
Kat. čís.: 94025
Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace
Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 1: Main applications
Třídící znak: 281512Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16286-2
Kat. čís.: 94026
Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření
Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 2: Acoustic measurements
Třídící znak: 281512Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16362
Kat. čís.: 95549
Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody
Railway applications - Ground based services - Water restocking equipment
Třídící znak: 281513Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16507
Kat. čís.: 97185
Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty
Railway applications - Ground based service - Diesel refuelling equipment
Třídící znak: 281514Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16922+A1
Kat. čís.: 508527
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla
Railway applications - Ground based services - Vehicle waste water discharge equipment
Třídící znak: 281515Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14813-2+A1
Kat. čís.: 88120
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky
Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 2: Type tests
Třídící znak: 281521Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13129
Kat. čís.: 505497
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky
Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests
Třídící znak: 281521Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14750-1
Kat. čís.: 77250
Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí
Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling stock - Part 1: Comfort parameters
Třídící znak: 281521Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14750-2
Kat. čís.: 77251
Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky
Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling stock - Part 2: Type tests
Třídící znak: 281521Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14813-1+A1
Kat. čís.: 88123
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí
Railway applications - Air conditioning for driving cabs - Part 1: Comfort parameters
Třídící znak: 281521Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3381
Kat. čís.: 513704
Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel
Railway applications - Acoustics - Noise measurement inside railbound vehicles
Třídící znak: 281531Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12299
Kat. čís.: 84757
Železniční aplikace - Jízdní pohodlí cestujících - Měření a vyhodnocení
Railway applications - Ride comfort for passengers - Measurement and evaluation
Třídící znak: 281541Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16186-2
Kat. čís.: 506051
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů
Railway applications - Driver's cab - Part 2: Integration of displays, controls and indicators
Třídící znak: 281551Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16186-1+A1
Kat. čís.: 508059
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry
Railway applications - Driver's cab - Part 1: Anthropometric data and visibility
Třídící znak: 281551Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16186-4
Kat. čís.: 508083
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup
Railway applications - Driver's cab - Part 4: Layout and access
Třídící znak: 281551Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16186-3+A1
Kat. čís.: 508060
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek
Railway applications - Driver's cab - Part 3: Design of displays
Třídící znak: 281551Datum vydání: 01.10.2019Datum zrušení: 01.11.2022 Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16186-5
Kat. čís.: 513464
Drážní aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 5: Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla
Railway applications - Driver's cabs - Part 5: External visibility for tram vehicles
Třídící znak: 281551Datum vydání: 01.02.2022Datum zrušení: 01.10.2022 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16186-5
Kat. čís.: 515590
Nová
Drážní aplikace - Kabina řidiče - Část 5: Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla
Railway applications - Driver's cabs - Part 5: External visibility for tram vehicles
Třídící znak: 281551Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11  Další strana >>