KOLEJOVÁ VOZIDLA


Vyhovuje 203 produktů
Aktuální strana 8 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16186-3
Kat. čís.: 515247
Nová
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek
Třídící znak: 281551Datum vydání: 01.10.2022    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16186-8
Kat. čís.: 515248
Nová
Železniční aplikace - Kabina řidiče - Část 8: Provedení a přístup u tramvajových vozidel
Třídící znak: 281551Datum vydání: 01.10.2022    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17355
Kat. čís.: 512186
Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky
Railway applications - Communication device for urban rail - System requirements
Třídící znak: 281561Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14067-4+A1
Kat. čís.: 508062
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati
Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track
Třídící znak: 281901Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14067-1
Kat. čís.: 68020
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 1: Značky a jednotky
Railway applications - Aerodynamics - Part 1: Symbols and units
Třídící znak: 281901Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14067-3
Kat. čís.: 68022
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika v tunelech
Railway applications - Aerodynamics - Part 3: Aerodynamics in tunnels
Třídící znak: 281901Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14067-6
Kat. čís.: 506095
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru
Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment
Třídící znak: 281901Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14067-5
Kat. čís.: 514381
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech
Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and assessment procedures for aerodynamics in tunnels
Třídící znak: 281901Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16019
Kat. čís.: 95841
Železniční aplikace - Automatické spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní a zkušební metoda
Railway applications - Automatic coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test method
Třídící znak: 283800Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14478
Kat. čís.: 504506
Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník
Railway applications - Braking - Generic vocabulary
Třídící znak: 284001Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14531-2
Kat. čís.: 501727
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla
Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 2: Step by step calculations for train sets or single vehicles
Třídící znak: 284007Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14531-1+A1
Kat. čís.: 511612
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla
Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation for train sets or single vehicles
Třídící znak: 284007Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13452-2
Kat. čís.: 68829
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody
Railway applications - Braking - Mass transit brake systems - Part 2: Methods of test
Třídící znak: 284011Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13452-1
Kat. čís.: 68828
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení
Railway applications - Braking - Mass transit brake systems - Part 1: Performance requirements
Třídící znak: 284011Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15806
Kat. čís.: 89009
Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd
Railway applications - Braking - Static brake testing
Třídící znak: 284015Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14198+A2
Kat. čís.: 512937
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou
Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
Třídící znak: 284021Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16185-1+A1
Kat. čís.: 511414
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice
Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 1: Requirements and definitions
Třídící znak: 284022Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16185-2+A1
Kat. čís.: 509523
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody
Railway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 2: Test methods
Třídící znak: 284022Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14535-1
Kat. čís.: 508920
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu
Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 1: Brake discs pressed or shrunk onto the axle or drive shaft, dimensions and quality requirements
Třídící znak: 284031Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14535-2
Kat. čís.: 511216
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu
Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 2: Brake discs mounted onto the wheel, dimensions and quality requirements
Třídící znak: 284031Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11  Další strana >>