HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY


Vyhovuje 185 produktů
Aktuální strana 4 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14692-2
Kat. čís.: 503809
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 2: Qualification and manufacture
Třídící znak: 450040Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14692-3
Kat. čís.: 503810
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 3: System design
Třídící znak: 450040Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14692-4
Kat. čís.: 503811
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz
Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 4: Fabrication, installation and operation
Třídící znak: 450040Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20815
Kat. čís.: 507619
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management
Třídící znak: 450041Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28300
Kat. čís.: 81837
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO 28300:2008)
Třídící znak: 450042Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85759)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2010  
  
ČSN EN ISO 23936-1
Kat. čís.: 516367
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Nekovové materiály v kontaktu s látkami souvisejícími s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty
Oil and gas industries including lower carbon energy - Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production - Part 1: Thermoplastics
Třídící znak: 450043Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23936-2
Kat. čís.: 90184
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 2: Elastomery
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Nonmetallic materials in contact with media related to oil and gas production - Part 2: Elastomers
Třídící znak: 450043Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16961
Kat. čís.: 98801
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Internal coating and lining of steel storage tanks
Třídící znak: 450044Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18797-1
Kat. čís.: 503812
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 1: Elastomerní nátěrové systémy - polychloropren nebo EPDM
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - External corrosion protection of risers by coatings and linings - Part 1: Elastomeric coating systemspolychloroprene or EPDM
Třídící znak: 450045Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18797-2
Kat. čís.: 513948
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 2: Údržba a opravy nátěrů stoupaček v terénu
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - External corrosion protection of risers by coatings and linings - Part 2: Maintenance and field repair coatings for riser pipes
Třídící znak: 450045Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19277
Kat. čís.: 507621
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Qualification testing and acceptance criteria for protective coating systems under insulation
Třídící znak: 450046Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15663
Kat. čís.: 512587
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Life cycle costing
Třídící znak: 450050Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23251
Kat. čís.: 511538
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Pressure-relieving and depressuring systems
Třídící znak: 450051Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21809-1
Kat. čís.: 506891
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP)
Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP)
Třídící znak: 450060Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21809-2
Kat. čís.: 97419
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Jednotlivé vrstvy epoxidových povlaků nanášené natavením
Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings
Třídící znak: 450060Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21809-3
Kat. čís.: 502588
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů
Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 3: Field joint coatings
Třídící znak: 450060Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511400)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.11.2020  
  
ČSN EN ISO 21809-5
Kat. čís.: 505089
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu
Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings
Třídící znak: 450060Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18796-1
Kat. čís.: 511765
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky
Petroleum, petrochemicals and natural gas industries - Internal coating and lining of carbon steel process vessels - Part 1: Technical requirements
Třídící znak: 450061Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15138
Kat. čís.: 505947
Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Heating, ventilation and airconditioning
Třídící znak: 450641Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14998
Kat. čís.: 93958
Naftový a plynárenský průmysl - Podzemní zařízení - Kompletační příslušenství
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Completion accessories
Třídící znak: 450642Datum vydání: 01.01.2014    Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>