HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY


Vyhovuje 186 produktů
Aktuální strana 7 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 17078-1
Kat. čís.: 72879
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 1: Side-pocket mandrels
Třídící znak: 451331Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 86506)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN ISO 17078-3
Kat. čís.: 83755
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 3: Údaje o uzávěrech, těsněních a rozhraních pro trubky s postranními kapsami a zařízení pro regulaci průtoku
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 3: Running tools, pulling tools and kick-over tools and latches for side-pocket mandrels (ISO 17078-3:2009)
Třídící znak: 451331Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17078-2
Kat. čís.: 80679
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 2: Flow-control devices for side-pocket mandrels (ISO 17078-2:2007)
Třídící znak: 451331Datum vydání: 01.05.2008    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85760)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2010  
  
ČSN EN ISO 17078-4
Kat. čís.: 86499
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 4: Techniky pro vřetena s postranními kapsami a související zařízení
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 4: Practices for side-pocket mandrels and related equipment (ISO 17078-4:2010)
Třídící znak: 451331Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28781
Kat. čís.: 87063
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtná a těžební zařízení - Podpovrchové uzavírací armatury a související zařízení
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Subsurface barrier valves and related equipment (ISO 28781:2010)
Třídící znak: 451332Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13354
Kat. čís.: 95739
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Podpovrchové plynové přepínací zařízení
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Shallow gas diverter equipment
Třídící znak: 451333Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15551-1
Kat. čís.: 98111
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Elektrické ponorné čerpací systémy pro umělé sání
Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 1: Electric submersible pump systems for artificial lift
Třídící znak: 451334Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18647
Kat. čís.: 509264
Naftový a plynárenský průmysl - Modulární vrtné soupravy pro příbřežní pevné plošiny
Petroleum and natural gas industries - Modular drilling rigs for offshore fixed platforms
Třídící znak: 451335Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11960
Kat. čís.: 512745
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy
Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells
Třídící znak: 451391Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13085
Kat. čís.: 95462
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubí ze slitiny hliníku použité pro sondy
Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy pipe for use as tubing for wells
Třídící znak: 451391Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11961
Kat. čís.: 507618
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí
Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe
Třídící znak: 451392Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511095)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.01.2021  
  
ČSN EN ISO 24817
Kat. čís.: 505373
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Composite repairs for pipework - Qualification and design, installation, testing and inspection
Třídící znak: 451393Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10426-6
Kat. čís.: 81938
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 6: Metody stanovení pevnosti statických gelů cementačních směsí
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 6: Methods for determining the static gel strength of cement formulations (ISO 10426-6:2008)
Třídící znak: 451394Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10426-4
Kat. čís.: 72830
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 4: Příprava a zkoušení vzduchem zpěněných cementových suspenzí
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 4: Preparation and testing of foamed cement slurries at atmospheric pressure
Třídící znak: 451394Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10426-5
Kat. čís.: 74880
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 5: Stanovení smrštění a roztažnosti cementačních směsí při atmosférickém tlaku
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 5: Determination of shrinkage and expansion of well cement formulations at atmospheric pressure
Třídící znak: 451394Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10426-1
Kat. čís.: 85444
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 1: Specification
Třídící znak: 451394Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86507)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN ISO 10426-2
Kat. čís.: 69491
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 2: Testing of well cements
Třídící znak: 451394Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74779)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.03.2006  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79708)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2008  
  
ČSN EN ISO 10426-3
Kat. čís.: 509261
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 3: Testing of deepwater well cement formulations
Třídící znak: 451394Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13706
Kat. čís.: 90266
Naftový a plynárenský průmysl - Výměníky tepla chlazené vzduchem
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Air-cooled heat exchangers
Třídící znak: 451395Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14691
Kat. čís.: 83079
Naftový a plynárenský průmysl - Pružné spojky pro přenos mechanického výkonu - Všeobecné použití
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Flexible couplings for mechanical power transmission - General-purpose applications (ISO 14691:2008)
Třídící znak: 451396Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10  Další strana >>