HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY


Vyhovuje 186 produktů
Aktuální strana 9 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 10855-2
Kat. čís.: 505945
Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 2: Návrh, výroba a značení zdvihacích souprav
Offshore containers and associated lifting sets - Part 2: Design, manufacture and marking of lifting sets
Třídící znak: 451510Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10855-1
Kat. čís.: 505946
Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 1: Návrh, výroba a označování kontejnerů na moři
Offshore containers and associated lifting sets - Part 1: Design, manufacture and marking of offshore containers
Třídící znak: 451510Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10855-3
Kat. čís.: 505948
Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 3: Pravidelná kontrola, prohlídky a zkoušení
Offshore containers and associated lifting sets - Part 3: Periodic inspection, examination and testing
Třídící znak: 451510Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15761
Kat. čís.: 511539
Ocelová šoupátka, kulové a zpětné ventily velikosti DN 100 a menší, pro naftový a plynárenský průmysl
Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller, for the petroleum and natural gas industries
Třídící znak: 451610Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14870-1
Kat. čís.: 89202
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla
Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 1: Induction bends (ISO 15590-1:2009 modified)
Třídící znak: 451620Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14870-2
Kat. čís.: 72708
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 2: Tvarovky
Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 2: Fittings
Třídící znak: 451620Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14870-3
Kat. čís.: 75850
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 3: Příruby
Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 3: Flanges
Třídící znak: 451620Datum vydání: 01.08.2006    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14224
Kat. čís.: 501586
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment
Třídící znak: 451630Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25457
Kat. čís.: 83078
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Detailní požadavky na hořáky (tzv. fléry) určené všeobecně pro rafinérské a petrochemické provozy
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Flare details for general refinery and petrochemical service (ISO 25457:2008)
Třídící znak: 451640Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 27469
Kat. čís.: 89560
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro protipožární klapky
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Method of test for fire dampers
Třídící znak: 451650Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17781
Kat. čís.: 505374
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro kontrolu kvality mikrostruktury feritických/austenitických (duplexních) korozivzdorných ocelí
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Test methods for quality control of microstructure of ferritic/austenitic (duplex) stainless steels
Třídící znak: 451651Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24200
Kat. čís.: 515453
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sypký materiál pro příbřežní projekty - Podpora potrubí
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Bulk material for offshore projects - Pipe support
Třídící znak: 451652Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 27509
Kat. čís.: 512081
Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX
Petroleum and natural gas industries - Compact flanged connections with IX seal ring
Třídící znak: 451660Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 29001
Kat. čís.: 510957
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations
Třídící znak: 452001Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 17969
Kat. čís.: 504522
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel
Třídící znak: 452002Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 3250
Kat. čís.: 516008
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Výpočet a vykazování efektivity výroby v provozní fázi
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Calculation and reporting production efficiency in the operating phase
Třídící znak: 452003Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19008
Kat. čís.: 505372
Systém kódování standardních nákladů pro zařízení na výrobu a zpracování ropy a plynu
Standard cost coding system for oil and gas production and processing facilities
Třídící znak: 453000Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17782
Kat. čís.: 507620
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Schéma pro posuzování shody výrobců speciálních materiálů
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Scheme for conformity assessment of manufacturers of special materials
Třídící znak: 453001Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20321
Kat. čís.: 510352
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Bezpečnost strojů - Výtahy s pohonem
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Safety of machineries - Powered elevators
Třídící znak: 453002Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 35106
Kat. čís.: 509263
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Údaje o metoceanu, ledu a mořském dně
Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Metocean, ice, and seabed data
Třídící znak: 453101Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10  Další strana >>