HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY


Vyhovuje 186 produktů
Aktuální strana 8 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 13680
Kat. čís.: 510958
Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky
Petroleum and natural gas industries - Corrosion-resistant alloy seamless tubular products for use as casing, tubing, coupling stock and accessory material - Technical delivery conditions
Třídící znak: 451397Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15546
Kat. čís.: 89561
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku
Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe
Třídící znak: 451398Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15463
Kat. čís.: 69914
Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem
Petroleum and natural gas industries - Field inspection of new casing, tubing and plain-end drill pipe
Třídící znak: 451399Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85761)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2010  
  
ČSN EN ISO 13500
Kat. čís.: 82977
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials - Specifications and tests (ISO 13500:2008)
Třídící znak: 451400Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 87940)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85762)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2010  
  
ČSN EN ISO 14693
Kat. čís.: 69916
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné zařízení a zařízení pro údržbu vrtů
Petroleum and natural gas industries - Drilling and well-servicing equipment
Třídící znak: 451401Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13503-5
Kat. čís.: 76961
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 5: Postupy měření dlouhodobé vodivosti výplňových těsnicích materiálů
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 5: Procedures for measuring the long-term conductivity of proppants
Třídící znak: 451402Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13503-4
Kat. čís.: 77536
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 4: Postupy měření stimulace a úniku tekutiny přes štěrkový obsyp za statických podmínek
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 4: Procedure for measuring stimulation and gravel-pack fluid leakoff under static conditions
Třídící znak: 451402Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13503-2
Kat. čís.: 77675
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 2: Measurement of properties of proppants used in hydraulic fracturing and gravel-packing operations
Třídící znak: 451402Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85763)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2010  
  
ČSN EN ISO 13503-1
Kat. čís.: 90257
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids
Třídící znak: 451402Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13503-6
Kat. čís.: 95461
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 6: Postupy měření úniku výplachových tekutin za dynamických podmínek
Petroleum and natural gas industries - Completion fluides and materials - Part 6: Procedure for measuring leakoff of completion fluids under dynamic conditions
Třídící znak: 451402Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13503-3
Kat. čís.: 515454
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků
Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 3: Testing of heavy brines
Třídící znak: 451402Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13501
Kat. čís.: 89065
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Hodnocení postupů zpracování
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Processing equipment evaluation (ISO 13501:2011)
Třídící znak: 451403Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10414-2
Kat. čís.: 89066
Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 2: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi oleje
Petroleum and natural gas industries - Field testing of drilling fluids - Part 2: Oil-based fluids (ISO 10414-2:2011)
Třídící znak: 451404Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10414-1
Kat. čís.: 83080
Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 1: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi vody
Petroleum and natural gas industries - Field testing of drilling fluids - Part 1: Water-based fluids (ISO 10414-1:2008)
Třídící znak: 451404Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10416
Kat. čís.: 85438
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Laboratorní zkoušení
Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Laboratory testing
Třídící znak: 451405Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17348
Kat. čís.: 500169
Naftový a plynárenský průmysl - Volba materiálu pro pažnice, potrubí a vrtné zařízení v prostředí s vysokým obsahem CO2
Petroleum and natural gas industries - Materials selection for high content CO2 for casing, tubing and downhole equipment
Třídící znak: 451406Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17349
Kat. čís.: 500168
Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích
Petroleum and natural gas industries - Offshore platforms handling streams with high content of CO2 at high pressures
Třídící znak: 451407Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10441
Kat. čís.: 78667
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Ohebné spoje pro mechanické přenosy výkonů - Jednoúčelové používání
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Flexible couplings for mechanical power transmission - Special-purpose applications (ISO 10441:2007)
Třídící znak: 451410Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13691
Kat. čís.: 93249
Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely
Petroleum and natural gas industries - High-speed special-purpose gear units
Třídící znak: 451411Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3977-5
Kat. čís.: 67234
Plynové turbíny - Dodávání - Část 5: Využití v naftovém a plynárenském průmyslu
Gas turbines - Procurement - Part 5: Applications for petroleum and natural gas industries
Třídící znak: 451500Datum vydání: 01.08.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10  Další strana >>