HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY


Vyhovuje 187 produktů
Aktuální strana 5 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15138
Kat. čís.: 505947
Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace
Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Heating, ventilation and airconditioning
Třídící znak: 450641Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14998
Kat. čís.: 93958
Naftový a plynárenský průmysl - Podzemní zařízení - Kompletační příslušenství
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Completion accessories
Třídící znak: 450642Datum vydání: 01.01.2014    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16530-1
Kat. čís.: 502678
Naftový a plynárenský průmysl - Integrita sondy - Část 1: Řízení životního cyklu
Petroleum and natural gas industries - Well integrity - Part 1: Life cycle governance
Třídící znak: 450651Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CEN ISO/TS 16530-2
Kat. čís.: 99824
Integrita sondy - Část 2: Integrita sondy pro provozní fáze
Well integrity - Part 2: Well integrity for the operational phase
Třídící znak: 450651Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10427-1
Kat. čís.: 64089
Naftový a plynárenský průmysl - Centrátory pažnic - Část 1: Požadavky na centrátory pažnic s výkyvnou pružinou
Petroleum and natural gas industries - Casing centralizers - Part 1: Bow-spring casing centralizers (ISO 10427-1:2001)
Třídící znak: 451110Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10427-3
Kat. čís.: 72080
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 3: Provozní zkoušení plovoucích zařízení pro cementaci vrtů
Petroleum and natural gas industries - Equipment for well cementing - Part 3: Performance testing of cementing float equipment
Třídící znak: 451110Datum vydání: 01.04.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10427-2
Kat. čís.: 71055
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 2: Umístění centrátoru a zkoušení uzavíracích manžet
Petroleum and natural gas industries - Equipment for well cementing - Part 2: Centralizer placement and stop-collar testing
Třídící znak: 451110Datum vydání: 01.11.2004    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13679
Kat. čís.: 509058
Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí
Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing and tubing connections
Třídící znak: 451111Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10405
Kat. čís.: 77951
Naftový a plynárenský průmysl - Údržba a použití pažení a potrubí
Petroleum and natural gas industries - Care and use of casing and tubing
Třídící znak: 451112Datum vydání: 01.06.2007    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19903
Kat. čís.: 509260
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce
Petroleum and natural gas industries - Concrete offshore structures
Třídící znak: 451113Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10432
Kat. čís.: 72702
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Výstroj pojistných ventilů v zemním provedení
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Subsurface safety valve equipment
Třídící znak: 451210Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14310
Kat. čís.: 82978
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Utěsňovací zařízení a mechanické můstky v sondě
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Packers and bridge plugs (ISO 14310:2008)
Třídící znak: 451211Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16070
Kat. čís.: 75433
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Uzamykací plášť a usazovací vsuvky
Petroleum and natural gas industries - Downhole equipment - Lock mandrels and landing nipples
Třídící znak: 451212Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10438-3
Kat. čís.: 80625
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 3: Olejové systémy pro všeobecné účely
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 3: General-purpose oil systems (ISO 10438-3:2007)
Třídící znak: 451213Datum vydání: 01.05.2008    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10438-1
Kat. čís.: 80623
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 1: Všeobecné požadavky
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 1: General requirements (ISO 10438-1:2007)
Třídící znak: 451213Datum vydání: 01.05.2008    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10438-2
Kat. čís.: 80624
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 2: Olejové systémy pro zvláštní účely
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries - Part 2: Special-purpose oil systems (ISO 10438-2:2007)
Třídící znak: 451213Datum vydání: 01.05.2008    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6368
Kat. čís.: 514431
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Suché plynové těsnicí systémy pro axiální, odstředivé a rotační šroubové kompresory a expandéry
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Dry gas sealing systems for axial, centrifugal, and rotary screw compressors and expanders
Třídící znak: 451213Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10417
Kat. čís.: 71323
Naftový a plynárenský průmysl - Pojistné ventily v zemním provedení - Navrhování, montáž, obnovování funkce
Petroleum and natural gas industries - Subsurface safety valve systems - Design, installation, operation and redress
Třídící znak: 451214Datum vydání: 01.12.2004    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21457
Kat. čís.: 87307
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Výběr materiálů a ochrana proti korozi pro ropné a plynové produkční systémy
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Materials selection and corrosion control for oil and gas production systems (ISO 21457:2010)
Třídící znak: 451215Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12736
Kat. čís.: 97260
Naftový a plynárenský průmysl - Mokré tepelné izolační nátěry potrubí, proudnic, zařízení a podmořských konstrukcí
Petroleum and natural gas industries - Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, equipment and subsea structures
Třídící znak: 451216Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10  Další strana >>