Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Poslední objednávka do 15.12.2023. Objednávky, které budou zaslány po tomto datu budou vyřízeny nejdříve 9.1.2024.

Aktuality

 • 15.01.2018
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Změna Z2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 32 Kč
 • 01.01.2018
  ČSN EN ISO 14123-2 Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování 205 Kč
 • 01.01.2018
  ČSN EN 16931-1 Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury 851 Kč
 • 01.01.2018
  ČSN EN 16750 vyhlášená ve věstníku Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba 391 Kč
 • 01.01.2018
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 323 Kč
 • 01.01.2018
  ČSN EN 1909 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace 205 Kč
 • 01.12.2017
  ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení 302 Kč
 • 01.12.2017
  ČSN EN 62612:2014 Změna A1 LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí Ť 50 V - Požadavky na provedení 115 Kč
 • 01.12.2017
  ČSN EN 60335-2-89 ed. 2:2010 Změna A2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely 115 Kč
 • 01.12.2017
  ČSN EN 62841-3-13 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-13: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky 205 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Červenec 2024NORMYZMĚNY Červen 2024NORMYZMĚNY 
Květen 2024NORMYZMĚNY Duben 2024NORMYZMĚNY 
Březen 2024NORMYZMĚNY Únor 2024NORMYZMĚNY 
 

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS