Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.1.2017
  ČSN EN 61009-1 ed. 3:2013 Změna A12 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla 113 Kč
 • 1.1.2017
  ČSN 35 4185:2016 Změna Z1 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití 32 Kč
 • 1.1.2017
  ČSN EN 61557-8 ed. 3:2015 Oprava 1 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítí Zdarma
 • 1.1.2017
  ČSN EN 60598-2-13:2007 Změna A2 Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu 113 Kč
 • 1.1.2017
  ČSN EN 50242 ed. 3 Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce 588 Kč
 • 1.1.2017
  ČSN EN 50242 ed. 2:2008 Změna Z1 Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce 32 Kč
 • 1.1.2017
  ČSN EN 50193-1 ed. 2 Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky 299 Kč
 • 1.1.2017
  ČSN EN 50193-1:2013 Změna Z1 Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky 32 Kč
 • 1.1.2017
  ČSN EN 1628+A1 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení 496 Kč
 • 1.1.2017
  ČSN EN 1629+A1 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení 318 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Leden 2017NORMYZMĚNY Prosinec 2016NORMYZMĚNY 
Listopad 2016NORMYZMĚNY Říjen 2016NORMYZMĚNY 
Září 2016NORMYZMĚNY Srpen 2016NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS