Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.3.2017
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2:2010 Změna A11 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení 113 Kč
 • 1.3.2017
  ČSN EN 60669-2-5 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES) 385 Kč
 • 1.3.2017
  ČSN 73 0580-1:2007 Změna Z2 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 32 Kč
 • 1.3.2017
  ČSN EN 14471+A1 Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody 588 Kč
 • 1.3.2017
  ČSN EN 458 Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod 385 Kč
 • 1.3.2017
  ČSN 75 0434 Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu 496 Kč
 • 1.2.2017
  ČSN 75 7615 Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa 113 Kč
 • 1.2.2017
  ČSN EN 12608-1 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy 299 Kč
 • 1.2.2017
  ČSN EN 1015-12 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu 169 Kč
 • 1.2.2017
  ČSN EN ISO 15148:2004 Změna A1 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením 113 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Březen 2017NORMYZMĚNY Únor 2017NORMYZMĚNY 
Leden 2017NORMYZMĚNY Prosinec 2016NORMYZMĚNY 
Listopad 2016NORMYZMĚNY Říjen 2016NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS