Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.8.2016
  ČSN EN ISO 1891-2 Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav 496 Kč
 • 1.8.2016
  ČSN EN ISO 3691-5 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky 318 Kč
 • 1.8.2016
  ČSN EN 60335-2-14 ed. 3:2007 Změna A12 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky 113 Kč
 • 1.8.2016
  ČSN EN ISO 11197 ed. 2 Zdravotnické napájecí jednotky 318 Kč
 • 1.8.2016
  ČSN EN ISO 11197:2009 Změna Z1 Zdravotnické napájecí jednotky 32 Kč
 • 1.8.2016
  ČSN EN 54-22 Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot 588 Kč
 • 4.7.2016
  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 496 Kč
 • 1.7.2016
  ČSN EN 60335-2-15 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin 318 Kč
 • 1.7.2016
  ČSN EN 60335-2-35 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody 299 Kč
 • 1.7.2016
  ČSN EN 15269-3 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřev 496 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Srpen 2016NORMYZMĚNY Červenec 2016NORMYZMĚNY 
Červen 2016NORMYZMĚNY Květen 2016NORMYZMĚNY 
Duben 2016NORMYZMĚNY Březen 2016NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS