Normy, ČSN

Normy, ČSN, technické normy DIN, BS, ASTM, ISO, IEC,a další, technické předpisy TPG, TNV, TNO, TP, zákony a další dokumenty, dodává v tištěné formě e-Business Services a.s. - Divize Normy.CZ. Objednávat můžete přes náš e-shop, mailem nebo telefonicky. Poskytuje poradenství a rešerše norem.

Naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tisk a distribuci norem po celé České republice, kterou dříve zajišťoval Český normalizační institut, který rokem 2008 ukončil činnost.

Objednávky přijaté do 13h expedujeme ještě týž den, přijaté po 13h následující pracovní den. Máme zajímavé ceny a opravy norem objednané spolu se základní normou dodáváme ZDARMA. Objednávky zahraničních norem lze udělat e-mailem nebo faxem.

Aktuality

 • 1.10.2017
  ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů 203 Kč
 • 1.10.2017
  ČSN EN 50491-1:2014 Změna Z1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky 32 Kč
 • 1.10.2017
  ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD) 299 Kč
 • 1.10.2017
  ČSN EN ISO 14532 Zemní plyn - Slovník 385 Kč
 • 1.10.2017
  ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli 385 Kč
 • 1.10.2017
  ČSN EN 62949 Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím 299 Kč
 • 1.9.2017
  ČSN ISO 37001 převzata originálem Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití 473 Kč
 • 1.9.2017
  ČSN EN ISO 3691-3 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny 299 Kč
 • 1.9.2017
  ČSN 75 5411:2006 Změna Z1 Vodovodní přípojky 60 Kč
 • 1.9.2017
  ČSN ISO/IEC 19794-4 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu 588 Kč
Přihlášení

Registrace nového uživatele

eShop
Obchod s normami

eSHOP

Elektronický obchod s technickými normami ČSN a technickými normalizačními informacemi TNI v tištěném formátu. Více informací

Třídy Norem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99

Aktuálně Vydané Normy a Změny

Říjen 2017NORMYZMĚNY Září 2017NORMYZMĚNY 
Srpen 2017NORMYZMĚNY Červenec 2017NORMYZMĚNY 
Červen 2017NORMYZMĚNY Květen 2017NORMYZMĚNY 
 

Zasílání Novinek

Pokud máte zájem o zasílání seznamů nových norem a novinek, vyplňte Váš email

Seznam TNI

Aktuální seznam technických normalizačních informací

Zobrazit seznam TNI
e-BS