ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA


Vyhovuje 70 produktů
Aktuální strana 1 z 4

Další strana >>

ČSN EN 61386-25
Kat. čís.: 90615
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek
Conduit systems for cable management - Part 25: Particular requirements - Conduit fixing devices
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61386-24
Kat. čís.: 88682
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi
Conduit systems for cable management - Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried underground
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60423 ed. 2
Kat. čís.: 81127
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství
Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.07.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50369
Kat. čís.: 75371
Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů
Liquid tight sheathing systems for cable management
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61386-21
Kat. čís.: 70861
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy
Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.10.2004Datum zrušení: 17.05.2024 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 88625)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2011Datum zrušení:  17.05.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513794)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021Datum zrušení:  17.05.2024 
  
ČSN EN 61386-22
Kat. čís.: 70862
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy
Conduit systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.10.2004Datum zrušení: 17.05.2024 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 88624)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2011Datum zrušení:  17.05.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513796)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021Datum zrušení:  17.05.2024 
  
ČSN EN 61386-23
Kat. čís.: 70863
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy
Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.10.2004Datum zrušení: 17.05.2024 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 88623)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.2011Datum zrušení:  17.05.2024 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513798)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021Datum zrušení:  17.05.2024 
  
ČSN EN 61386-1 ed. 2
Kat. čís.: 82425
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky
Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509469)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020  
  
ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2
Kat. čís.: 513793
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy
Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514540)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515322)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2022  
  
ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2
Kat. čís.: 513795
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy
Conduit systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514538)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2
Kat. čís.: 513797
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy
Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems
Třídící znak: 370000Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514539)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN 62549
Kat. čís.: 90684
Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů
Articulated systems and flexible systems for cable guiding
Třídící znak: 370001Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50642
Kat. čís.: 505535
Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů
Cable management systems - Test method for content of halogens
Třídící znak: 370005Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50085-2-1
Kat. čís.: 79195
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.10.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90614)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2012  
  
ČSN EN 50085-1 ed. 2
Kat. čís.: 75372
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General requirements
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94499)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.04.2014  
  
ČSN EN 50085-2-4
Kat. čís.: 85787
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-4: Particular requirements for service poles and service posts
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50085-2-3 ed. 2
Kat. čís.: 87236
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky na úložné elektroinstalační kanály se štěrbinami určené pro instalaci ve skříních
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50085-2-2
Kat. čís.: 83625
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu
Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-2: Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor
Třídící znak: 370010Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60670-22
Kat. čís.: 78673
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations -- Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60670-24
Kat. čís.: 94190
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment
Třídící znak: 370100Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4  Další strana >>