ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA


Vyhovuje 68 produktů
Aktuální strana 3 z 4

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61534-21 ed. 2
Kat. čís.: 96528
Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž
Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting
Třídící znak: 371500Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513992)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 513991)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
ČSN EN 61534-22 ed. 2
Kat. čís.: 96526
Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou
Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation
Třídící znak: 371500Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513993)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 513994)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
ČSN 37 5199
Kat. čís.: 3246
Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček
Indicating and safety information for contact systems of state railways and sidings
Třídící znak: 375199Datum vydání:   Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13280)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1982  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 13281)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.1988  
  
ČSN 37 5711 ed. 2
Kat. čís.: 83803
Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami
Railway applications - Crossings cable line with railways
Třídící znak: 375711Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 37 6605 ed. 2
Kat. čís.: 88587
Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod
Connections of electrical equipments of railway on electric power
Třídící znak: 376605Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 37 6750
Kat. čís.: 3247
Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy
Traction substation for tram and trolley-bus lines
Třídící znak: 376750Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13282)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1986  
  
ČSN 37 6754
Kat. čís.: 22390
Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah
Designing of the electric traction systems for tramways and trolleybuses
Třídící znak: 376754Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506922)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
ČSN 37 6785
Kat. čís.: 3249
Elektrotechnické předpisy ČSN. Trakčné napájacie stanice banských elektrických dráh
CSN electric-engineering regulations. Traction feeding stations of mining electric railway
Třídící znak: 376785Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 50724
Kat. čís.: 519084
Pevné ultrazvukové detektory úniku plynu (UGLD) - Obecné požadavky a zkušební metody
Fixed Ultrasonic Gas Leak Detectors (UGLD) - General requirements and test methods
Třídící znak: 378310Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50104 ed. 4
Kat. čís.: 510232
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
Třídící znak: 378330Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 517467)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2023  
  
ČSN EN 50676
Kat. čís.: 510894
Elektrická zařízení používaná pro detekci a měření koncentrace chladicích plynů - Funkční požadavky a zkušební metody
Electrical apparatus used for the detection and concentration measurement of refrigerant gases - Performance requirements and test methods
Třídící znak: 378340Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50270 ed. 3
Kat. čís.: 98304
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
Třídící znak: 378360Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501313)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2016  
  
ČSN EN 50194-1
Kat. čís.: 83576
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Třídící znak: 378370Datum vydání: 01.06.2009Datum zrušení: 14.08.2026 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 519152)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2024Datum zrušení:  14.08.2026 
  
ČSN EN 50194-1 ed. 2
Kat. čís.: 519085
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v domácnostech - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky
Electrical apparatus for the detection of flammable gases in household premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Třídící znak: 378370Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50194-2 ed. 2
Kat. čís.: 509240
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements
Třídící znak: 378370Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50244 ed. 2
Kat. čís.: 501316
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Třídící znak: 378371Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 50291-1 ed. 2
Kat. čís.: 505713
Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky
Gas detectors - Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Třídící znak: 378372Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512830)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN 50291-2 ed. 2
Kat. čís.: 509836
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test methods and performance requirements
Třídící znak: 378372Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50292 ed. 2
Kat. čís.: 95284
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Třídící znak: 378373Datum vydání: 01.06.2014Datum zrušení: 20.03.2026 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518982)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2024Datum zrušení:  20.03.2026 
  
ČSN EN 50292 ed. 3
Kat. čís.: 518981
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech, karavanech a na lodích - Pokyn pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises, caravans and boats - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Třídící znak: 378373Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4  Další strana >>